Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOTROMANOVIĆ, Grgo, samouki kipar (Potravlje kraj Hrvaca, 28. IX. 1787 — Guča Gora, 26. VI. 1864). Član Franjevačkoga reda. Za franjevačke crkve u BiH izrađivao, uglavnom u drvu, raspela i kipove svetaca (Sv. Ivan Krstitelj, Podmilačje; Sv. Franjo Asiški, Guča Gora; Majka Božja, Dolac). Radovi mu nisu sačuvani, a imali su obilježja pučkoga kiparstva.

LIT.: J. Jelenić: Kultura i bosanski franjevci, 2. Sarajevo 1915, 578. — K. Misilo: Historijski predmeti i spomenici kulture kod franjevaca u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1961, 11, 34–37. — A. Neimarević: Moj ujak Kotromanović fra Grgo III. Dobri Pastir, 11–12(1962) 1/4, str. 292.
 
Višnja Flego (2009)