Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAKULA, Petar, pisac (Posušje, 29. X 1906). Potječe iz težačke obitelji Joze i Ive, rođ. Širić. Osnovnu školu polazio je u Posušju (1912–1916). Od 1917, boravio je u Slavoniji. Radio je kao radnik u Sandžaku, Srijemu i Slavonskom Brodu. Učio je razne zanate, a završio soboslikarski. Kao pripadnik naprednoga radničkog pokreta (od 1933) bio je više puta hapšen. Zatim je bio advokatski solicitar i trgovački putnik u Zagrebu, a od 1938. do 1946. je službenik Središnjeg ureda za osiguranje radnika. Od 1946. je korektor, lektor i tehnički urednik. Uređivao je stručni časopis Nafta (1951–1966). — Prvu pjesmu, Glad, objavio je u Organizovanom radniku (1928, 5). God. 1931. bio je jedan od osnivača Radničkog teatra u Zagrebu, glumac i recitator. S N. Simićem pokrenuo je časopis Književna kovačnica, 1934 (zbog cenzure izišao je samo jedan broj). Pjesme sa socijalnom tematikom, članke i književne osvrte (N. Simić, L. Žimbrek) objavio je u časopisima i listovima: Kronika (1933), Literatura (1933), Periferija (1933), Književna kovačnica (1934), Glas omladine (1935), Dani i ljudi (1935/1936), Hrvatski dnevnik (1937, 1938), Savremenik (1937, 1940), Pravda (1938, 1940), Hrvatska revija (1939), Varaždinske novosti (1939/1940, 1940/1941), Hrvatski književni zbornik (1940) i dr. Veću novelu, Priča o nevremenu, objavio je u Savremeniku (1937, 9), a novelu Smrt u kasabi u Republici (1946, 7/8). Ciklus pjesama Rosa na asfaltu objavio je u almanahu Ogledalo vremena (Zagreb 1936, s N. Simićem, V. Mađarevićem i V. Jurčićem). Pjesmom je zastupljen u knjizi Oblaci nad kolibama (Sarajevo 1937). Pjesme iz ciklusa Besplatno putovanje objavljene su u Životu (1976, 6). Neka su djela prevedena na njemački (Herzegowinisches Dorf, 1937).

LIT.: Josip Berković: Ogledalo vremena. Savremeni pogledi, 2(1936) 8/9, str. 238–240. — Ivo Frol: Ogledalo vremena. Književnik, 9(1936) 9, str. 438–440. — Vjekoslav Pavešić: Ogledalo vremena u lirici. Hrvatska revija, 9(1936) 9, str. 496–497. — Stanislav Šimić: Ogledalo pa i lirika vremena. Obzor, 76(1936) br. 224. — Đuro Gavela (Đ. G.): Četiri mlada pesnika u zajedničkoj zbirci. Misao, 16(1937) XLIV/1–4, str. 150–151. — Avdo Humo: Jedan književni almanah o bosanskoj stvarnosti. Naša stvarnost, 1(1938) 13/14, str. 193–194. — Stanislav Bašić: Petar Bakula. Život, 25(1976) 6, str. 701–702. — Potpuniju lit. do 1972. g. vidi u Leksikonu pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad 1972.
 
Dunja Detoni-Dujmić (1983)