Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAŠIĆ, Nikola, dirigent i skladatelj (Zagreb, 6. XII 1931). U Zagrebu je završio muzičku školu » Vatroslav Lisinski« i Glazbeni odjel Više pedagoške škole. Vodio je pjevačke zborove u Karlovcu (»Dr Dragomir Drakulić«), Bjelovaru (»Golub«) i Šibeniku (»Kolo«) te radio kao nastavnik u muzičkim školama tih gradova. Od 1978. nastavnik je Muzičke škole u Petrinji (Narodno sveučilište Dom Kulture »Moša Pijade«) i dirigent Pjevačkog zbora »Artur Turkulin«. — Bavio se skladanjem vokalne glazbe. Skladao je za mješovite zborove Triptih (Na novu plovidbu, Mrtva luka, Pjeni se more – D. Cesarić), Diptih (Jezero na Zelengori – J. Kaštelan, Naš vođa – V. Nazor), Listaj, goro, Mi (Nazor), Requiem za nevine žrtve rata (za dva recitatora, mješoviti zbor i klavir) i Pjesma o mojoj zemlji (Kaštelan; kantata za recitatora, mješoviti zbor i orkestar). Za dječje zborove napisao je Iza brda plava (G. Vitez), Telegrafske basne (G. Krklec), Prepelica (Vitez; za zbor i glasovir), pjesme iz Cicibana za zbor i komorni sastav te glazbene igrokaze Srebrozvjezdana (Ž. Hell), Plava boja snijega (Vitez) i Crvenkapica (Nazor).

DJELA: Pusto zgarište (G. Vitez), mješoviti zbor. Zagreb 1963.
 
LIT.: Đorđe Gracin: Entuzijazam i dobar glasovni materijal. Vjesnik, 36(1975) 9. X. — Siniša Hrestak: IX festival pjevačkih zborova Hrvatske. Pomlađeni bolje napreduju. Školske novine, 27(1976) 19. X. — Tatjana Petrović: Pjesma je radost. Glas Istre, 34(1977) 3. VI.
 
Nikša Njirić (1983)