Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BEDJANIČ, Martin (Bedjanić), klasični filolog (Središče, 8. XI 1855 — vjerojatno u Sloveniji, poslije 1917). Gimnaziju je pohađao u Varaždinu i Mariboru, a klasičnu filologiju studirao u Grazu (1875–1879). Kao profesor i ravnatelj službovao je na gimnazijama u Sarajevu i Mostaru. Stručnim prilozima surađivao je u Školskom vjesniku (1905) i Nastavnom vjesniku (1903, 1907, 1908, 1914/1915–1916/1917) u kojem je objavio i odgovore na kritike svog grčko-hrvatskog Rječnika Homerovih pjesama.

DJELA: Rječnik Homerovih pjesama. Zagreb 1901.
 
LIT.: Vladoje Dukat: Rječnik Homerovih pjesama. Nastavni vjesnik, 10(1902) str. 230–242. — Gliša Lazić: Rječnik Homerovih pjesama. Nastavnik, 13(1902) str. 153–155. — Vladoje Dukat: Odgovor na odgovor g. Bedjanića. Nastavni vjesnik, 11(1903) str. 233–235. — Josip Benaković: Pripomene Rječniku Homerovih pjesama. Ibid., 14(1905–06) 8, str. 625–627. — Isti: Osvrt na bilješke g. u. Bedjanića k mojim pripomenama o njegovu Rječniku Homerovih pjesama. Ibid., 15(1907) 4, str. 300–303. — Isti: Bilješke o Bedjaničevu grč.-hrv. rječniku. Ibid., 16(1908) 6, str. 448–451; 7, str. 541–543; 8, str. 622–626. — Slovenski biografski leksikon, 1. Ljubljana 1925–1932, 28.
 
Elizabeta Palanović (1983)