Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOBIĆ, Florijan, revolucionar (Gornji Kućan kod Varaždina, 1. V 1913 — Jalkovec kod Varaždina, 29. IV 1942). Rodio se u siromašnoj seljačkoj obitelji. Nakon završene osnovne škole radio je na očevu imanju. God. 1932. zaposlio se u tvornici »Tivar« u Varaždinu, gdje je odmah pristupio naprednomu radničkom pokretu i 1934. postao radnički povjerenik u tvornici, a 1935. član KPJ. Imao je važnu ulogu u borbi URSSJ-a protiv oportunističkoga Općeg radničkog saveza i u njihovoj pobjedi na izborima za radničke povjerenike 1935. U velikom štrajku »Tivarovih« radnika (29. IV — 6. VI 1936) bio je član štrajkaškog odbora i udarnih grupa. God. 1937. izabran je za člana OK KPH za Varaždin i Čakovec. U to se vrijeme ističe aktivnošću na organiziranju Stranke radnog naroda u varaždinskom kraju. Na općinskim izborima 1939. izabran je za općinskog odbornika u selu Biškupcu. Krajem iste godine otpušten je iz tvornice zbog revolucionarnog djelovanja. God. 1940. delegat je na Prvoj konferenciji KPH. Neposredno nakon okupacije postavljen je za sekretara OK KPH za Varaždin te vodi pripreme za oružani ustanak u varaždinskom kraju i na području Kalnika. Bio je borac Kalničkoga PO. Poginuo je u selu Jalkovcu u okršaju s ustašama. Narodnim herojem proglašen je 20. XII 1951.

LIT.: J. Runjak: Narodni heroj Florijan Bobić. Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin, 1(1961) 1, str. 55–65. — A. Golob: Heroj s nasmijanim licem. Čakovec 1964. — Tekstilci Jugoslavije. Zagreb 1966, 551–556. — Narodni heroji Jugoslavije, 1. Beograd 1975. — M. Brunović: Kalnik u borbi. Zagreb 1982. — B. Janjatović: Sindikalni pokret u Varaždinu između dva svjetska rata. Varaždinski zbornik. Varaždin 1983, 562.
 
Josipa Paver (1989)