Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BOROZAN, Braslav, kazališni redatelj i pisac (Split, 1. I 1917 — Beograd, 26. II 1988). Osnovnu školu (1927), niže razrede gimnazije (1931) i tehničku školu (1936) završio je u Splitu. Studirao je arhitekturu na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu (1937) te na Visokoj tehničkoj školi u Pragu (1940) i Zagrebu. (1941). U NOB-u je od 1942. Bio je voditelj, redatelj i glumac kulturno-umjetničke grupe za Dalmaciju (1943). Od 1943. član je Kazališta narodnog oslobođenja pri Vrhovnom štabu. Od studenog 1944. do studenog 1978, kad je umirovljen, bio je redatelj, povremeno i glumac u Narodnom pozorištu u Beogradu i direktor njegove Drame (1961–63). Tu je postavio više drama, pretežno suvremenih domaćih autora, te izradio scenografiju za svoje predstave. Zapažena mu je režija Večere S. Kulenovića, Rasprodaje savjesti J. Horvata, Herakla M. Matkovića, Drugog života kralja Osvalda V. Lukića te više Nušićevih komedija. Za predstavu Cyrano de Bergerac E. Rostanda (1950) dobio je nagradu Vlade NR Srbije. S iskustvom kazališnog djelatnika pisao je o Nušićevim i Krležinim djelima te dao desetak glumačkih portreta tražeći osobine koje su oblikovale scenski izraz čitavih glumačkih naraštaja. Njegovi kazališni komadi s tematskim referencijama na suvremenost, Prekinuto putovanje, Konte Fifi Diogen, Što to radiš Olga?, Marin Držić, prikazani su na jugoslavenskim pozornicama. Kazališne i književne kritike, članke te dramske i prozne radove tiskao je u Mogućnostima (1954, 1955, 1957, 1958, 1963, 1966, 1974, 1976), Teatru (1955, 1957, 1958), Pozorišnom životu (1956, 1961–64), Pozorištu (1964), Sceni (1965, 1968, 1969), Forumu (1971), Teatronu (1975) i dr. Bio je urednik Pozorišnog života (1956–65). Prevodio je s češkog.

DJELA: Prekinuto putovanje. Beograd 1958. — Rediteljski komentari. Split 1963. — Drame i komedije. Split 1977. — Umetnost u NOB-u, l. Bibliografija. Beograd 1977.
LIT.: E. Finci: Više i manje od života, 1–5. Beograd 1955–1977. — S. Diana: Braslav Borozan. Prekinuto putovanje ili po našem vremenu dvanaest. Teatar, 4(1958) 1/2, st1. 65–66. — V. Stamenković: Braslav Borozan, Prekinuto putovanje. Književne novine, 10(1959) br. 84. — M. P.: Rediteljski komentari. Pozorišni život, 8(1963) 22, str. 16–17. — P. Volk: Rediteljski komentari. Književne novine, 15(1963) 211, str. 9. — Ć. Čulić: Kazališne večeri. Split 1971. — P. Volk: Kako ugoditi zlu vremenu ili Marin Držić. Književne novine, 23(1971) 385, str. 8. — Umro Braslav Borozan. Vjesnik, 48(1988) 28. II str. 3.
 
Šimun Jurišić (1989)