Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ACINGER, Petar, tiskar (Ivanić-Grad, 18. VI 1893 – Zagreb, 25. III 1950). Podrijetlom je iz Ravne Gore u Gorskom kotaru gdje se obitelj davno doselila iz Austrije. Nije poznato gdje je izučio tiskarski obrt. Tiskaru u Zagrebu kupio je 1929. i vodio je pod imenom C. Albrecht (Petar Acinger) do 1947, kad je poduzeće podržavljeno. Otada je radio kao stručnjak najprije u tiskari Vjesnika, a zatim u štamparskom zavodu »Ognjen Prica«. U njegovoj je tiskari s litografijom i knjigovežnicom bilo zaposleno do 40 radnika. Tiskara je raznolikim proizvodima nastavila tradiciju Albrechtove tiskare. Osim knjiga i udžbenika, tiskao je mnogo merkantilnih radova (trgovački katalozi, kazališni propagandni materijal i dr.).

 
Olga Maruševski (1983)