Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BRODNIK, Matija (Matej), slikar (Toplice kod Novog Mesta, 1814 — Zagreb, 31. III 1845). U studenom 1835. upisuje slikarstvo u klasi L. Kupelwiesera na bečkoj Akademiji likovnih umjetnosti, no već u kolovozu iduće godine napušta studij. God. 1839. dobiva jednogodišnju stipendiju za nastavak školovanja u Rimu, ali pritiješnjen dugovima odlazi 1841. u Rijeku, a 1842. u Zagreb. Tu je umro od plućne bolesti u 31. godini. — Iz slovenskog i bečkog razdoblja nema sačuvanih radova, a iz rimskoga su sačuvane kopije starih talijanskih majstora (danas u Župnom dvoru Sv. Marka, Zagreb). Iz zagrebačkog razdoblja ističe se portret Ljubice Kukuljević-Pisačić (Galerija slika, Varaždin), koji ide u red najboljih ostvarenja Brodnikove djelatnosti u Hrvatskoj. Upravo je na tom platnu bjelodan Kupelwieserov utjecaj. Iz istog razdoblja sačuvana je u Povijesnom muzeju Hrvatske još jedna varijanta portreta Ljubice Kukuljević-Pisačić te portreti bračnog para Konjović. Na bjelokosti je izradio minijature Zagrebačka građanka (Muzej za umjetnost i obrt) i portret Eleonore Patačić (u privatnom posjedu). U novinstvu se spominje kompozicija Ustoličenje bana Hallera, koja do danas nije pronađena. B. je oslikao likovima evanđelista svod kapele Sv. Tome u Novoj Vesi, koja je zbog trošnosti 1893. porušena.

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Slovnik umjetnikah jugoslavenskih. Zagreb 1858, 43. — J. Barle: Povjest župa i crkava zagrebačkih, 2. Zagreb 1899, 27–29. — J. Mal: Iz torbe predmarčne birokracije. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 12(1931) 1/4, str. 37–38. — A. Simić-Bulat: Slikar i minijaturist Matija Brodnik. Čovjek i prostor, 2(1955) 25, str. 2. — Ista: Zbirka minijatura u Muzeju za umjetnosi i obrt u Zagrebu. Tkalčićev zbornik, 2. Zagreb 1958, 107–108. — Ista: Matija Brodnik. Iz starog i novog Zagreba, 1960, 2, str. 197–204. — Ista: Sjeverozapadna Hrvatska (u katalogu izložbe: Slikarstvo XIX st. u Hrvatskoj. Zagreb 1961, 25–26, 198). — B. Kelemen: Novi podaci o nekim našim slikarima XIX stoljeća. Republika, 20(1964) 12, str. 520–522. — A. Simić-Bulat: Minijaturisti Zagrebačkog kruga. Radovi Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1(1972) 112, str. 82, 90, 92. — M. Schneider: Portreti 1800–1870 (katalog izložbe). Zagreb 1973, 17, 90.
 
Anka Simić-Bulat (1989)