Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CALCINELLI, Lukijan, trgovac i poduzetnik (? — Zagreb, 1634). Podrijetlom iz Italije. Kao imućan trgovac i građanin slobodnoga kraljevskog grada na brdu Gradecu u Zagrebu prvi put se u izvorima spominje 1590. Velik dio njegove trgovačke djelatnosti bio je usmjeren prema Vojnoj krajini, gdje je vojsku snabdijevao hranom i drugom robom. Suvremeni ga izvori nazivaju »knez Lucijan«, koji je »za vnogo jezer dukat marhe za krajinu dal« (E. Laszowski). Za te usluge oslobodio ga je 1608. kralj Matij a II od plaćanja carine. Te je povlastice potvrdila i gradska općina u njegovu sporu s vrhovnim slavonskim tridesetničarom T. Cipnikom (1611). C. se bavio i pozajmljivanjem novca. Stjepanu Tahyju posudio je 1000 dukata, a banu Ivanu Draškoviću za sisačkih ratova (1596–1607) novac za isplatu vojničkih četa. Od Tome Erdődyja uzeo je, u suradnji s gradskim sucem M. Pasarellom, u višegodišnji zakup poznati rudnik bakra u Samoboru (1605). Izvori o njegovu životu i radu nalaze se u Historijskom arhivu u Zagrebu (Seria diplomata et acta).

LIT.: E. Laszowski: Povjesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba, 15. Zagreb 1937, str. 364–365; 17, 1941, str. 304. — I. Karaman: Zagrebački trgovci u 17. i 18. stoljeću. Historijski zbornik, 29–30(1976–77) str. 251–261.
 
Agneza Szabo (1989)