Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CALEBOTTA, Antun Marija (Calbot, Calbotte), kulturni djelatnik i diplomat (Trogir, 25. III 1784 — Rim, 24. IV 1861). Kao svećenik ušao je u Isusovački red 1814. u Płocku u Poljskoj. Tu je od 1815. profesor crkvenog prava te svjetovne i crkvene povijesti. God. 1819. postiže doktorat iz teologije i obaju prava. Zbog slabog zdravlja izlazi 1821. iz Reda te boravi u Švicarskoj i Beču. Na vlastitu molbu ponovno je 1826. primljen; profesor je teologije u Starawiesu i Tynecu, ali 1828. definitivno izlazi iz Reda. Od 1834. kanonik je crkve Sv. Jeronima u Rimu, od 1850. do smrti natpop te od 1845. član Bratovštine Sv. Jeronima. Za njegove uprave Kaptolom institucija učvršćuje hrvatski karakter: donosi odredbe da njezini članovi mogu biti samo Hrvati, održava čvrste veze s Hrvatskom (za člana Bratovštine primljen je I. Kukuljević Sakcinski), dobiva znatnu novčanu pomoć od hrvatskih biskupa i drugih uglednih Hrvata, a u crkvi Sv. Jeronima i u kućnoj dvorani postavljeni su grbovi Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Bosne. Obnovio je crkvu i sagradio nove kanoničke stanove i gostinjac (foresteria). Kao vješt diplomat neko vrijeme djeluje u službi papinskog poslanstva u Dresdenu. U arhivu Bratovštine sačuvani su koncepti pisama diplomatskog sadržaja na francuskom. Za budući Zavod Sv. Jeronima oporučno je ostavio oko 2000 svojih knjiga.

LIT.: Catalogus sociorum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco, 1814–1820. Cracoviae 1900. — Catalogi sociorum et officiorum Provinciae Galicianae Societatis Jesu ex annis 1821–1832. Cracoviae 1900. — L. Jelić: L’Istituto croato a Roma. Zara 1902, 47–59, 161–164. — J. Burić: Iz prošlosti hrvatske kolonije u Rimu, Rim 1966, 43. — Isti: Kanonici hrvatskog kaptola sv. Jeronima u Rimu (1589–1901). Radovi Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu, 1971, 3/4, str. 136–137.
 
Mijo Korade (1989)