Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CAREVIĆ, Niko, ortoped (Selca na Braču, 23. XI 1909). Medicinu studirao u Ljubljani i Grazu, gdje je diplomirao 1935. Ortopediju specijalizirao u Zagrebu i Bologni. Od 1937. do 1945. bio je asistent Ortopedske klinike u Zagrebu. Početkom 1945. odlazi u NOB kao načelnik saniteta brigade te do demobilizacije radi kao ortoped u JNA. Od 1946. ravnatelj je lječilišta za tuberkulozu kostiju u Biogradu. God. 1950. osniva i do umirovljenja 1977. vodi Ortopedsko-traumatološki odjel Medicinskog centra u Dubrovniku. Od 1973. radi kao honorarni stručnjak za vještačenje nezgoda na radu u Beču i u Traumatološkoj klinici u Murnau (SR Njemačka). Proučavao je problematiku malignih tumora kostiju, porođajne lezije okrajine čeda, a posebice traumatologiju koštanog sustava – izradio je vlastitu modifikaciju liječenja otvorenih prijeloma potkoljenice, a posebnu je pažnju posvetio proučavanju normalnog i patološkog stvaranja koštanog kalusa (Liječnički vjesnik, 1939, 1943, 1979; Medicinski pregled, 1940; Acta orthopaedica Iugoslavica, 1970, 1972; American Review of Respiratory Disease, New York 1972; Aktuelle Traumatologie, Stuttgart 1977). Surađivao je s E. De Marchijem iz Ortopedske klinike u Bariju u proučavanju biomehanika i spontane sanacije impaktiranih prijeloma vrata bedrene kosti te proučavanju prijeloma u djece uslijed prenapregnutosti kostiju. Nakon usavršavanja u Osaki primijenio je dostignuća japanske ortopedije u našoj zemlji (metoda Mizuno-Matumoto u dijagnostici i terapiji avaskularnih nekroza glave bedrene kosti). Pisao je i o povijesti svoje struke. Član je i suradnik više znanstvenih ustanova i društava u zemlji i inozemstvu.

LIT.: Zbornik liječnika Hrvatske 1874–1974. Zagreb 1974, 348.
 
Stjepan Krasić i Vladimir Dugački (1989)