Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CIPCI, Jakov (Jakob), instrumentalist i dirigent (Split, 22. X 1901 — Maribor, 23. VI 1975). S roditeljima preselio u Trst, gdje je na Konzervatoriju »Giuseppe Tartini« završio studij violine (1921), potom studirao kompoziciju kod A. Illersberga i diplomirao 1925. Još je kao student, od 1919, bio violinist tršćanskoga opernog orkestra, a nakon diplome postao je prvi violist tog ansambla. Svirao je i u drugim tršćanskim orkestrima. Dirigentsku karijeru započeo je 1927, utemeljivši komorni orkestar, s kojim je nastupao do početka rata (1940) na prekooceanskim brodovima. God. 1943. postao je prvi dirigent Simfonijskog orkestra Radio-Trsta, koji je ubrzo prerastao u Tršćansku filharmoniju. Po završetku rata s cijelim je ansamblom filharmonije prešao na oslobođeni jugoslavenski teritorij i nastupao kraće vrijeme u Zagrebu, a potom u Ljubljani. Od 1947. vodio je orkestar Radio-Ljubljane i 1948–55. Slovensku filharmoniju, s kojom je gostovao po Jugoslaviji i u inozemstvu. God. 1955–62. djeluje kao dirigent i direktor Opere i Filharmonije u Mariboru. Za svoje umjetničke domete dobio je više nagrada. — Tijekom dirigentske karijere ostvario je velik repertoar, ističući se posebno kao interpret glazbe jugoslavenskih, pretežno slovenskih autora; izveo je i dijelom praizveo više od 120 skladbi. Cijenjen je kao vrstan voditelj orkestra nadmoćne tehnike i pouzdane memorije, a interpretacije su mu bile stilski čiste, jasno oblikovane te muzički proživljene. Uz to je kao iskusan poznavatelj instrumentalnih tehnika redigirao i orkestrirao veći broj partitura poštujući izvornu skladateljevu zamisao.

LIT.: J. Fistrovič (JF): Umetniški jubilej Jakoba Cipcija. Delo, 1(1959) br. 225. — M. Sattler: Jakob Cipci. Dnevnik, 18(1968) 314, str. 3. — D. Mevlja: Petdeset let umetniškega dela Jakoba Cipcija. Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, 23(1968–69) 7, str. 260–262. — B. Loparnik (B. L.): Mojstrorovo petdesetletno prizadevanje. Delo, 11(1969) 341, str. 5. — I. Kranjčič: Čarobna dirigentska palica Jakoba Cipcija. Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, 24(1969–70) 8, str. 284–286. — V. Golob (vb): 70 let Jakoba Cipcija. Večer, 27(1971) br. 246. — D. Mevlja (D. M.): Jakob Cipci sedamdesetletnik. Gledališki list Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, 26(1971–72) 3, str. 60.
 
Ivona Ajanović (1989)