Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

CRNOLATAC, Ivan, geolog (Sarajevo, 5. VIII 1913 — Split, 1. XII 1985). Gimnaziju završio u Bihaću, a diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1941 (biološka grupa). Magisterij geoloških znanosti postigao je u Zagrebu 1966. Od 1941. kustos je Geološko-paleontološkog muzeja u Zagrebu, 1947–49. voditelj geološke operative i zamjenik direktora u Zavodu za geološka istraživanja u Zagrebu, 1949. premješten u Geološki zavod Srbije, a zatim ponovo u Zavod za geološka istraživanja u Zagrebu, gdje 1950–52. radi na problematici rudnika Raša i Ljubija. God. 1952. vraća se u Geološko-paleontološki muzej, gdje je od 1960. direktor. God. 1962–64. potpredsjednik je Hrvatskoga geološkog društva, 1964–66. predsjednik, a od 1979. počasni član. Iako mu je muzejska problematika bila osnovna djelatnost, sudjelovao je i pri rješavanju geološke problematike u nizu velikih građevinskih zahvata (HE »Peruča«, HE »Split«, HE »Senj«, HE »Tesla«, HE »Rječina«, HE »Kostel«, tunel »Učka«, niz magistralnih cesta, vodoopskrba Rijeke, Krka, Raba, Paga, Visa, Brijuna, izradba geoloških karata istarskih naselja, Bihaća i dr.). Radio je i u Iranu, Libanonu, Egiptu i Sudanu. Tijekom 40-godišnje prakse izradio je nekoliko stotina stručnih elaborata s različitih područja primijenjene geologije te napisao nekoliko desetaka znanstvenih radova, koje je objavio uglavnom u Geološkom vjesniku (1951–53, 1958–59, 1965).

DJELA: Geologija otoka Visa. Geološki vjesnik, 1951–53, 5/7, str. 45–62. — Prilog poznavanju hidrogeologije užeg riječkog područja, otoka Krka, Raba. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 23(1974) 5/6, str. 67–73
 
LIT.: B. Magaš: Geološka bibliografija SRH. Zagreb 1975. — K. Sakač: In memoriam – Ivan Crnolatac. Geološki vjesnik, 1986, 39, str. 315–318.
 
Darko Bidjin (1989)