Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĆEPULIĆ, Ivan, odvjetnik (Novi Vinodolski, 2. I. 1896 — Zagreb, 8. I. 1962). Gimnaziju završio 1914. u Bjelovaru, pravo s doktoratom 1919. na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu. Iste je godine dekretom Odjela za pravosuđe Kraljevske zemaljske vlade kao pravni vježbenik dodijeljen Kraljevskom sudbenom stolu u Zagrebu, a sredinom 1919. imenovan ađutiranim prislušnikom tog suda. Napustivši državnu službu, potkraj 1920. započeo je odvjetničku praksu u pisarnici V. Prebega, a na poč. 1921. postao odvjetničkim perovođom u Svetozara Ivkovića u Zagrebu. God. 1922. položio odvjetnički ispit, a 1923. boravio na stručnom usavršavanju iz sudske organizacije i civilnog procesa na sveučilištima u Jeni i Leipzigu. Napisao je udžbenik i priručnik iz privatnog prava za studente prava i pravnike zaposlene u privredi (1925). Tijekom 1945. kao referent Pravnog odjela Federalne Države Hrvatske bio je u Zemaljskoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Nakon rata otklonio je poziv da predaje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, baveći se i dalje odvjetništvom. —Bio je član Hrvatskoga akademskog društva za podupiranje bolesnih sveučilišnih građana (1917), član Jugoslavenske demokratske omladinske lige na Sveučilištu u Zagrebu (1919) i studentske organizacije »Republika«.

DJELA: Sistem općeg privatnog prava. Zagreb 1925.
 
LIT.: I. Maurović: Sistem općeg privatnog prava. Mjesečnik Pravničkog društva, 51(1925) 10, str. 443–454. — M. Pliverić: Sistem općeg privatnog prava. Ibid., 11, str. 497–511; 12, str. 552–565.
 
Tatjana Delibašić i Ante Sekulić (1993)