Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DABETIĆ, Aleksandra (Saša), dramska glumica (Zagreb, 21. VIII. 1938). Unuka A. Cilića i sestra Ivke Dabetić. U Zagrebu je završila gimnaziju i počela studirati na Filozofskom fakultetu, a od 1958. polazi Akademiju za kazališnu umjetnost. Prvi put nastupila u HNK 1953. kao Marta u Senečićevim Logaritmima i ljubavi. Kao stalna članica Drame toga kazališta u početku tumači uloge mladih djevojaka Elaine Harper (J. Kesselring, Arsen i stara čipka) i Marijane (W. Shakespeare, Mjera za mjeru). Sposobnost psihološke izgradnje lika pokazala je kao Beatrice (C. Goldoni, Veliki smiješni rat), Claire (J. Genet, Sluškinje) i Clarisse (G. Feydeau, Ne motaj se gola golcata). Glumačku zrelost dostiže kao Ruth u Pinterovoj drami Povratak (1967). Raspon je njezinih uloga velik, od pomno izrađenih minijatura do naslovnih uloga u klasičnom repertoaru (Markiza Cibo u de Mussetovu Lorenzacciu, Elektra u Hristićevu Orestu; nagrada na sarajevskom MESS-u) do suvremenih autora, među kojima pretežu hrvatski dramatičari. Bila je Laura (M. Držić, Dundo Maroje), Beata (M. Feldman, Vožnja), Hijacinta (M. Krleža, Put u raj), Vivijana (R. Marinković, Kiklop), Vila (Vesna Parun, Magareći otok), Roža (Č. Prica, Ostavka), Monika (J. Kulundžić, Škorpion). Nastupala je i u Teatru &TD (Marija u Odmoru za umorne jahače ili Don Juanov osmijeh I. Ivanca). God. 1975. kao Elvira u Molièreovu Don Juanu ostvarila je jednu od najzapaženijih uloga. Nastupa također u dramskom programu TV i radija.

LIT.: M. Grgičević: Od čovjeka čovjeku — M. Matković, Ranjena ptica. Večernji list, 8(1966) 25. I. — N. Batušić: Molière, Don Juan. Republika, 34(1978) br. 2/3. — Isti: Ivica Ivanac, Odmor za umorne jahače ili Don Juanov osmijeh. Ibid.
 
Antonija Bogner-Šaban (1993)