Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DABETIĆ, Ivka, dramska glumica (Varaždin, 21. XI. 1936). Gimnaziju završila u Zagrebu 1955, glumu diplomirala na zagrebačkoj Akademiji za kazališnu umjetnost 1959. u klasi Božene Kraljeve. Kao studentica tumačila ulogu Sophie u Jesenjem vrtu Lillian Hellman 1957. Zapažena je i njezina diplomska uloga Kasandre u Eshilovu Agamemnonu. Nakon studija angažirana je u zagrebačkom HNK, u kojem stalno djeluje. Na njegovoj pozornici ostvarila je uloge različita psihološkog raspona. Tumačila je mlade djevojke (Marianne u Molièreovu Tartuffeu), posebno se istaknula kao Flora (T. Williams, Baby Doll). Glumačku raznovrsnost pokazala je igrajući suptilne poetične likove: Mariju (Vesna Parun, Marija i mornar), Lojzku (I. Cankar, Sluge) i Nataliju Ivanovu (A. P. Čehov, Tri sestre) te psihološki slojevite likove zrelih žena: Nastasju Filipovnu (F. M. Dostojevski, Idiot), Kresidu (W. Shakespeare, Troilo i Kresida), Melitu (M. Krleža, Leda), Isabelu (Shakespeare, Mjera za mjeru), Medeju (Euripid, Medeja) i Majku (F. G. Lorca, Krvava svadba). Kao Jelica u Šenoinoj Ljubici i Petrunjela u Držićevu Dundu Maroju pokazala je smisao za oblikovanje karakterne komike. Pomno studiranje dramskog lika potvrdila je i u tragedijama. Zapažena je kao uvjerljivi tumač tragičnosti Ogrizovićeve Hasanaginice (godišnja Nagrada »Vladimir Nazor« 1977). Tumačila je također psihološki kompleksan lik Kate u tragikomediji V. Stullija Kate Kapuralica. Uspješno je interpretirala i likove žena pritajene osjećajnosti, npr. Adu Zvrnićevu (M. Božić, Kurlani) ili Mandu u Budakovu Ognjištu. Nastupala je u Teatru &TD, na Dubrovačkim ljetnim igrama (1961. i 1972) te sudjelovala u televizijskim i radio-dramama.

LIT.: Ž. Falout: Lirska seansa. Vjesnik, 19(1958) 8. II. — I. Hergešić: Tri velike male predstave. Borba, 23(1958) 10. XII. — N. Frndić: Marija i mornar. Ibid., 26(1961) 21. IV. — M. Grgičević: Marija i mornar. Večernji list, 3(1961) 22. IV. — S. Selenić: Marijan Matković: »Ahilova baština«. Borba, 26(1961) 17. II. — E. Finci: Ljupka starinska slika — »Ljubica« A. Šenoe u režiji B. Violića. Politika, 61(1964) 16. III. — M. Grgičević: Tragični fotos ljubavi. Večernji list, 7(1965) 23. XI. — J. Puljizević: Snaga tragike na sceni. Vjesnik, 26(1965) 25. XI. — S. Kursar-Pupavac: Sudbina smrdećeg brloga — Vlaho Stulli: Kate Kapuralica. Oko, 13 (1985) 19. XII. — M. Matulić: Prvakinja Drame HNK Ivka Dabetić o svom radu, ulogama, življenju. Narodni list, 35(1985) 23. XI.
 
Antonija Bogner-Šaban (1993)