Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

ĐORĐEVIĆ-MALAGURSKI, Mara, spisateljica i etnograf (Subotica, 20. XII. 1894 — Beograd, 21. IX. 1971). Potječe iz bunjevačke obitelji Malagurski Čurčić. Naobrazbu stekla u Strossmayerovu zavodu u Đakovu i u Subotici. Od 1929. živjela u Beogradu. Pod pseudonimom Nevenka javila se 1912. u Nevenu. Do 1941. književnim i etnografskim radovima surađivala u časopisima Glasnik Jugoslovenskog prosvetnog društva, Književni sever, Misao i Novi život, kalendarima Bunjevački kalendar, Subotička Danica, Vardar i Zemljodilski kalendar te listovima Bačvanin, Bunjevačke novine, Jugoslovenske novine, Subotički glasnik i Zemljodilac, a nakon rata u beogradskom Savremeniku i subotičkoj Rukoveti. U književnim i etnografskim djelima pisala o životu bunjevačkih Hrvata, a u javnom djelovanju bila je unitaristički i režimski orijentirana.

DJELA: Bunjevački običaji u slikama. Subotica (s. a.). — Vita Đanina i druge pripovetke iz bunjevačkog života. Beograd 1933, Subotica 1949; (Vita Đanina). Beograd 1951. — Stara bunjevačka narodna nošnja i vez. Subotica 1940. — Bunjevka o Bunjevcima. Subotica 1941.
 
LIT.: M. V. Knežević: Mara Đorđević Malagurski. Književni sever, 7(1931) 7/9, str. 273. — M. Janković: Mara Đorđević Malagurska, Vita Đanina i druge pripovetke iz bunjevačkog života. Misao, 15(1933) XLI/3–6, str. 329–342. — S. Milutinović Sarajlija: Vita Đanina i druge pripovetke iz bunjevačkog života. Srpski književni glasnik, 1933, XXXVIII/4, str. 303–305. — J. Šokčić: Subotica pre i posle oslobođenja. Subotica, 1934, 166, 170, 311 –312, 392, 394. — A. Sekulić: Književnost bačkih Hrvata. Zagreb 1970, 55, 58, 207, 246, 317, 332. — G. Kikić: Antologija proze bunjevačkih Hrvata. Zagreb 1971, 281–286.
 
Ante Sekulić (1993)