Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

DRAGOSAVAC, Dušan, političar (Vrebac kraj Gospića, 1. XII. 1919). Član SKOJ-a od 1941, a KPH od 1942. U ratu bio 1943. član KK KPH Gospića te sekretar KK KPH Perušića, potom 1943–44. član Biroa OK KPH za karlovački okrug. Nakon rata završio Višu partijsku školu »Đuro Đaković« u Beogradu 1947, gimnaziju u Karlovcu 1949. te studij prava u Zagrebu 1952. Doktorat stekao tezom Zakon vrijednosti u staljinističkoj koncepciji na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1962. Obavljao više partijskih i državnih dužnosti: predsjednik Oblasnog NOO za Karlovac (1945–50), sekretar pojedinih državnih sekretarijata NRH, predsjednik Savezne vanjskotrgovinske komore (1961–63), potpredsjednik Savezne privredne komore (1963–66), predsjednik Privrednog vijeća Sabora SRH (1966–68). Za člana CK SKH biran od 1954; u IK CK SKH izabran 1965; od 1969. zamjenik je sekretara IK CK SKH, a od 1974. sekretar IK Predsjedništva CK SKH. Na tim je funkcijama nakon 21. sjednice Predsjedništva SKJ u Karađorđevu 1971. bio jedan od glavnih nosilaca politike kojom su u Hrvatskoj zaustavljeni demokratski procesi. Od 1978. član je CK SKJ i njegova Predsjedništva; bio je sekretar (1979–81), a zatim i predsjednik Predsjedništva CK SKJ (1981/82). Bio zastupnik u Saboru NRH 1951–55, 1961–65. i 1966–68, a predsjednik Kulturno-prosvjetnoga društva »Prosvjeta« 1954–65. Surađujući u Institutu za vanjsku trgovinu i Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu (1961–70) te u Ekonomskom institutu u Zagrebu (1970–78), radove s područja politike i ekonomije objavljivao u časopisima Naše teme (1963, 1966, 1968–69, 1971, 1973), Socijalizam (1963–65, 1983, 1985–88), Ekonomist (1964–65), Marksistička misao (1977), Međunarodna politika (1980, 1982), Kumrovečki zapisi (1984), Socijalizam u svetu (1984, 1986) te u dnevnim listovima i tjednicima.

DJELA: Protiv građansko-konzervativnih svaćanja i dogmatizma. Split 1975. — Zakon vrijednosti u staljinističkoj koncepciji. Zagreb 1976. — Nacionalno i internacionalno. Zagreb 1978. — Neka aktuelna društveno-ekonomska i politička pitanja u SR Hrvatskoj. Beograd 1978. — Savez komunista u revolucionarnoj akciji. Beograd 1979. — Klase i inteligencija, sloboda i kritika. Zagreb 1981. — Političke rasprave. Zagreb 1981. — Aktualni aspekti nacionalnog pitanja u Jugoslaviji. Zagreb 1984. — Društveno-   -ekonomski aspekti socijalističkog samoupravljanja. Zagreb 1984. — Zbivanja i svjedočenja. Zagreb 1985, 19872. — Jugoslavensko jučer, danas, sutra. Zagreb 1988.
 
LIT.: S. Pešić: Dušan Dragosavac, Nacionalno i internacionalno. Politička misao, 15(1978) 4, str. 683–685. — Iznimno zanimanje publike. Predstavljena knjiga dra Dušana Dragosavca »Zbivanja i svjedočenja«. Vjesnik, 46(1986) 31. I, str. 4. — V. Rajić: Osjećaj za mjeru. Danas, 6(1987) 304, str. 10–11.
 
Darko Stuparić (1993)