Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FEMENIĆ, Branko, otorinolaringolog (Zagreb, 30. VI. 1915 — Zagreb, 16. V. 1982). Klasičnu gimnaziju (1934) i studij medicine (1941) završio u Zagrebu, gdje je 1973. doktorirao tezom Histološki studij membranoznog polukružnog kanala labirinta zamorčeta nakon kirurške traume. Po svršetku studija mobiliziran u Hrvatsko domobranstvo i 1942–45. radio na ušnom odjelu Domobranske vojne bolnice u Zagrebu. Potom je specijalizirao otorinolaringologiju u zagrebačkoj Klinici za uho, nos i grlo do 1949. te radio do kraja života (voditelj dječjeg odjela 1970–80. i medicinski savjetnik). God. 1952. habilitirao se za privatnog docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta pri kojem je 1956. izabran za docenta, 1960. za izvanrednog i 1968. za redovitog profesora. God. 1946–48. i 1967. usavršava se u SAD te po povratku razvija endauralnu i labirintalnu kirurgiju. Proučavao je histologiju labirinta i temporalne kosti, bavio se fiziologijom osjetila sluha i ravnoteže, audiologijom, rinologijom, bronhologijom i ezofageologijom. Napose je proučavao papilome larinksa u dječjoj dobi te izradio vlastitu metodu primjene specifičnog antigena, davši nove poglede na fiziologiju respiratorne sluznice. Radove je objavljivao u časopisima: Liječnički vjesnik (1948–50, 1954–55, 1957, 1974, 1976), Monatsschrift für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinologie (Beč 1953, 1955, 1965, 1968, 1970), Rad JAZU (1953), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1953, 1959, 1961, 1963, 1969–70, 1977), Archiv für Ohren- Nasen- und Kehlkopfheilkunde (Berlin 1958), Chirurgia maxillofacialis & plastica (1958, 1961, 1973), Journal of Laryngology and Otology (London 1960–61), Medicinski glasnik (1961, 1970, 1973), Laryngoscope (St. Louis 1962, 1964), Acta otolaryngologica (Stockholm 1963–64, 1967, 1970–71, 1973), Practica otorhinolaryngologica (Basel—New York 1963, 1965, 1969), Symposia otorhinolaryngologica Iugoslavica (1966, 1970–72, 1974–75), Libri oncologici (1972, 1976), Acta medica Iugoslavica (1975). Sudjelovao je u pisanju udžbenika Otorinolaringologija (Zagreb 1968, 19772, 19813). Osnovao je katedru za otorinolaringologiju zagrebačkoga Stomatološkog fakulteta, a bio je i predsjednik Otorinolaringološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske.

LIT.: Građa za povijest otorinolaringologije u Hrvatskoj. Zagreb 1981, 85–89, 119–120, 141–155. — Z. Krajina: In memoriam Prof. dr. Branko Femenić. Liječnički vjesnik, 104(1982) 6, str. 268–269. — Isti: U spomen Prof. dr. Branko Femenić. Saopćenja (Medicinskog fakulteta), 9(1983) 17, str. 22. — S. Đorđević: In memoriam Prof. dr Branko Femenić (1915–1982). Symposia otorhinolaryngologica Iugoslavica, 18(1983) 1/2, str. 173–175. — Spomen knjiga u povodu 25. obljetnice Medicinske akademije Hrvatske. Zagreb 1987, 180.
 
Vladimir Dugački (1998)