Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FESTINI, Heda, filozof (Osijek, 4. XI. 1928). Realnu gimnaziju pohađala u Osijeku 1939–47. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1952. južnoslavenske književnosti, filozofiju i psihologiju te doktorirala 1965. tezom Antropološka problematika pozitivnog egzistencijalizma Nicole Abbagnana. Bila profesor u Puli 1951–59, potom u Zadru u gimnaziji 1959–62. i na Pedagoškoj akademiji 1962–67. Na Filozofskom fakultetu u Zadru predavala od 1967. teorijsku filozofiju, logiku i metodologiju znanosti te bila umirovljena 1992. u zvanju redovitog profesora. Živi i radi u Rijeci. Objavljuje rasprave i studije o egzistencijalizmu, problemima teorijske filozofije i logike te radove iz povijesti hrvatske filozofske baštine. Posebno se bavi teorijom filozofije jezika u starijih hrvatskih filozofskih pisaca. Tako u semantičkoj teoriji Zadranina P. Botture pronalazi zametke strukturalizma, napose u sadržaju i značenju njegova izraza supstituend. U radovima Trogiranina A. Nagya vidi znatan prinos razvitku matematičke logike identifikacijom pojma i klase, a u njegovu sermonizmu približavanje instrumentalističkoj koncepciji jezika. Pisala o slobodi i o problemu lijepog u A. Petrića, o njegovoj kritici Giobertijeve teorije umjetnosti te o Petrićevu pojmu risalta kao opisa ekspresivnosti ljepote. Analizirala također problem nesvjesnog u J. Politea i njegovu koncepciju mišljenja i govora (jezika). Baveći se analitičkom filozofijom L. Wittgensteina posebno istraživala logičko-jezični način njegove analize svijeta, jezika kao slike svijeta, identitet logičke gramatike i logičke sintakse, filozofske gramatike te teoriju logike odslikavanja. Radove objavljivala u Zadarskoj reviji (1960–70), Riječkoj reviji (1961–62), Filozofiji (1964–65, 1967), Radovima Filozofskog fakulteta u Zadru (1968/69–1990–91), Prilozima za istraživanje hrvatske filozofske baštine (1975–76, 1979, 1982, 1995), Zborniku radova Pedagoške akademije Zadar (1978), Dometima (1981–83, 1989), Language and Ontology (Wien 1982), Le stagioni di Nino Palumbo (Foggia 1983), Foundations of Logic and Linguistics (New York 1985) i dr.

DJELA: Filozofija pozitivnog egzistencijalizma Nicole Abbagnana (u: N. Abanjano, Mogućnost i sloboda. Beograd 1967, 7–45). — Život i djelo Splićanina Jurja Politea. Zagreb 1977. — Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina. Zagreb 1992. — Antun Petrić, filozof iz Komiže. Čakovec 1992.
 
LIT.: Ž. Muljačić: La fortuna di G. Vico in Croazia. Forum Italicum (Austin, Texas) 2(1968) 4, str. 609–611. — S. Martelli: Nino Palumbo. Firenze 1979. — I. Martinović: Heda Festini, Historia Mathematica. Dubrovnik 17(1990) 4, str. 401. — J. Burušić: Uvod u čitanje Ludwiga Wittgensteina. Filozofska istraživanja, 13(1993) 3, str. 719–721.
 
Dragica Vranjić-Golub (1998)