Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FRANČIĆ, Božidar, elektrotehnički inženjer (Sušak, 23. II. 1932 — Zagreb, 1. VII. 1990). Gimnaziju završio 1950. na Sušaku, diplomirao 1956. te 1965. doktorirao tezom Statička i dinamička svojstva sinhronog samouzbudnog kompaundiranog generatora na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Zagrebu. Od 1955. radio u poduzeću »Rade Končar« u Zagrebu kao projektant asinkronih motora pa samouzbudnih kompaundiranih sinkronih generatora razvijajući više takvih brodskih generatora. God. 1963. postavljen je za voditelja odjela proračuna u Tehničkom uredu pogona generatora, 1966. za pomoćnika direktora Elektrotehničkog instituta, 1970. za direktora Sektora za rotacione strojeve, 1973. za direktora Elektrotehničkog instituta, 1977. za vršitelja dužnosti direktora »Rade Končara« i zatim njegovim predsjednikom što je bio do kraja života. Usporedno je kao stručnjak za električne strojeve bio 1958. izabran honorarnim asistentom i 1965. honorarnim nastavnikom studija III. stupnja na zagrebačkom ETF te 1962. honorarnim docentom, 1967. honorarnim izvanrednim profesorom i 1973. honorarnim redovitim profesorom na splitskom ETF, gdje je i organizirao nastavu i 1970–76. bio na čelu katedre za električne strojeve. God. 1964. u nekoliko je država patentirao uređaj za samouzbudu i kompaundaciju sinkronih strojeva. Sudjelovao je na više domaćih stručnih skupova i surađivao u časopisu Informacije Rade Končar (1962, 1965, 1969, 1971. i 1975) i u Tehničkoj enciklopediji LZ. God. 1964. dobio je republičku Nagradu »Nikola Tesla«.

 
Vladimir Muljević (1998)