Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

FUNTAK, Kuzman, pisac (Mohács, 24. VII. 1802 — ?, nakon 1870). God. 1821. stupio je u Provinciju sv. Ivana Kapistranskoga. Bogoslovno školovanje završio je u Vukovaru 1826–28. slušajući predavanja Josipa Matzeka i M. Jaića; 1827. zaređen za svećenika. Djelovao je među hrvatskim vjernicima u Mađarskoj i Transilvaniji. Prije 1834. pristupio je Bugarsko-vlaškoj provinciji. Dok je ta provincija bila u sastavu Provincije sv. Ivana Kapistranskoga 1851–66, boravio je u župi Gorzesti 1851–62, i u samostanu u Rimniku 1863. Nakon 1866. ostao je članom Provincije sv. Ivana Kapistranskoga i djelovao u Transilvaniji: 1870. bio je gvardijan i župnik u Alvincu, u Čanadskoj biskupiji. Za potrebe hrvatskih vjernika u Transilvaniji, današnjoj Rumunjskoj, sastavio je i objavio molitvenik s pjesmaricom u ikavskoj štokavštini.

DJELA: Kljucs nebeski to jest bogoljubne molitve i pisme koje se u razlicsiti prigoda duhovnog i cerkvenog obsluxivanja priko godine moliti i pivati mogu. Arad 1834.
 
LIT.: Schematismus ... Provinciae S. Ioannis a Capistrano. Budae 1827, 28; Pestini 1870, 41.
 
Franjo Emanuel Hoško (1998)