Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

HABAJEC, Marijan, građevinski inženjer (Zagreb, 27. VII. 1936). U Zagrebu završio srednju tehničku školu 1954, diplomirao 1964. i magistrirao 1985. na Građevinskom fakultetu. God. 1964. zaposlio se na Građevinskom fakultetu kao stručni suradnik u Zavodu za opskrbu vodom i kanalizaciju. Za asistenta izabran je 1970, za višeg predavača predmeta vodovod i kanalizacija 1982. i za predavača predmeta opskrba vodom i kanalizacija 1988. U Građevinskom institutu izabran je 1978. u zvanje viši stručni suradnik, a 1986. u zvanje stručni savjetnik. Autor je mnogih studija, idejnih rješenja i glavnih projekata: kanalizacijski sistemi Makarskog primorja (1974), kanalizacije grada Dubrovnika (1977) i kanalizacijski sistemi Crnogorskog primorja (1981), interkomunalni vodovod Zenica—Vitez (1969), crpne postaje i uređaji za kondicioniranje vodovoda Gradole u Istri (1972), cijevni vod Rovinj—Pula (1974), podmorski ispust splitske kanalizacije (1976), rezervoar »Varaždin Breg« (1976), rezervoar »Zmajevac II« – Zenica (1978), opskrbe vodom područja Zapadnog Međimurja (1989) i Solin—Kaštela—Trogir (1990), tenderska dokumentacija za Međunarodnu banku za obnovu i razvoj (Washington) za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije grada Dubrovnika (1975), kanalizacijski sistem Kotor – Tivat (1985), opskrba vodom područja El Obeid u Sudanu (1989), crpilište Nedelišće (1992). Stručne radove objavljivao je u časopisu Građevinar (1996–97). God. 1998. imenovan je pročelnikom Građevinskog odjela pri Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

 
Aleksandar Klemenčić (2002)