Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

JAMBREKOVIĆ, Alban, pedagog (Varaždin, 22. X. 1732 — Remetinec kraj Novoga Marofa, 27. IV. 1769). U Križevcima 1749. stupio u Provinciju sv. Ladislava. Studirao je na filozofskom učilištu u Varaždinu 1751–53, na bogoslovnim školama generalnih učilišta u Zagrebu 1753–56. i Pečuhu 1756/57. Za svećenika zaređen 1755. u Zagrebu. Propovjednik je u Varaždinu 1758–59. i Zagrebu 1759–61. Položivši ispit za profesora filozofije predavao je na filozofskom učilištu u Zagrebu 1761–63, na učilištima moralnoga bogoslovlja u Remetincu 1764–65. i Kloštru Ivaniću 1765–66. U Remetincu je bio zamjenik gvardijana 1767/68. i gvardijan 1768/69. U tri je sveska zapisao svoja predavanja iz moralnoga bogoslovlja pod naslovom Theologia moralis (Remetinec 1766; 1. rkp. u franjevačkom samostanu u Varaždinu, sign. h 78; 2–3. rkp. u franjevačkom samostanu u Krapini, oba bez sign.).

LIT.: F. E. Hoško: Doprinos franjevačkih visokih škola skotističkoj filozofiji i teologiji. U: Franjevci Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda. Zagreb 1992, 63. — Isti: Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb 2002, 23, 114–115, 430.
 
Franjo Emanuel Hoško (2005)