Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BABIĆ, Ivan, politolog i filozofski pisac (Runovići kod Imotskog, 20. V 1929 — Zadar, 27. IV 1975). Filozofski fakultet (filozofiju i anglistiku) završio je 1957. u Zagrebu gdje je 1965. doktorirao na Fakultetu političkih nauka tezom o socijalno-političkoj filozofiji Johna Deweya. Bio je gimnazijski nastavnik u Imotskom (1958/1959), potom u Zagrebu politički radnik u CK SKH i nastavnik filozofije na srednjoj političkoj školi »Rade Končar« (1959–1962) te viši stručni suradnik Instituta za historiju radničkog pokreta SRH (1962–1966). God. 1966. izabran je za docenta, a potom za izvanrednog profesora Fakulteta političkih nauka u Zagrebu za predmet sistematska znanost o politici. Boravio je na specijalizaciji u SAD (1964/1965, 1973/1974) i SR Njemačkoj (1969/1970, 1972). Sudjelovao je na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je poslanik Prosvjetno-kulturnog vijeća Savezne skupštine, predsjednik Politološkog društva Hrvatske, član uredništva časopisa Naše teme (1957–1960), Kulturni radnik i tjednika Hrvatsko sveučilište te jedan od urednika časopisa Politička misao (1969–1974). Bavio se problematikom političke znanosti, filozofskom problematikom i političkim novinstvom. Pisao je o Marxovoj filozofskoj misli, pragmatističkoj filozofiji, o demokraciji kao središnjoj kategoriji političke teorije, o revoluciji, sukobu na ljevici u predratnoj Jugoslaviji i dr. Svoje stručne i znanstvene članke te recenzije objavio je u časopisima: Naše teme (1960–1965), Filozofija (1963, 1964), Pregled (1964), Kulturni radnik (1966–1968), Politička misao (1966–1971), Razlog (1966), Gledišta (1967), Praxis (1967), Putovi revolucije (1967). Objavio je studije: Odnos filozofije i znanosti u radovima jugoslavenskih marksista 1931–1941 (Putovi revolucije, 1965), Idejni odraz oktobarske revolucije u revolucionarnoj hrvatskoj publicistici u prvim godinama sovjetske vlasti (Prilozi za istoriju socijalizma, 5, Beograd 1968) i dr., a više prikaza i novinskih članaka o aktualnim političkim problemima u listovima: Komunist (1967, 1968), Vjesnik (1967, 1971), Odjek (1968), Telegram (1968), Borba (1970), Studentski list (1970, 1971), Hrvatsko sveučilište (1971) i Politika (1971).

DJELA: Revolucionarni smisao Marxove filozofije (u: Aspekti Marxove naučne misli). Zagreb 1966. — Demokracija kao tema sporova između Lenjina i Rose Luxemburg (u: Lenjin izvan mitova, 2). Zagreb 1970, 69–95. — Politička teorija instrumentalizma. Zagreb 1971.
 
LIT.: Danko Grlić: Ivan Babić. Odnos filozofije i znanosti u radovima jugoslavenskih marksista. Praxis, 3(1966) 2, str. 280. — Nekrolog. Vjesnik, 36(1975) 29. IV.
 
Višnja Flego (1983)