Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KARLIC, Estanislao Esteban (Karlić, Stanislav Stjepan), kardinal (Oliva, Argentina, 7. II. 1926). Sin hrvatskih iseljenika iz Grižana. U Córdobi završio srednju školu u zavodu Montserrat i 1947. ušao u sjemenište. Na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu diplomirao 1954. filozofiju i teologiju, bio zaređen za svećenika te 1965. doktorirao tezom El acontecimiento salvífico del bautismo según Tertuliano (tiskano Vitória 1967). Od 1955. obavljao pastoralne dužnosti u Argentini, bio voditelj odsjeka za filozofiju i predavač teologije u sjemeništu u Córdobi, a nakon 1965. na tamošnjem Katoličkom sveučilištu te na Teološkom fakultetu Katoličkoga sveučilišta Argentine Santa María de los Buenos Aires, najposlije kao professor emeritus. Pomoćni biskup Córdobe i naslovni biskup Castra od 1977, nadbiskup koadjutor i apostolski administrator nadbiskupije Paraná od 1983. te njezin nadbiskup od 1986. do umirovljenja 2003. U Argentini, među ostalim, bio izaslanik na Konferenciji episkopata Latinske Amerike 1979, predsjednik biskupskih povjerenstava za vjeru i kulturu 1990. te za sveučilišni pastoral 1993–96. i 2002–05, dopredsjednik 1987–96. i predsjednik 1996–2002. Biskupske konferencije. U službama Svete stolice član Odbora za redakciju novoga katekizma Katoličke crkve 1987–92. i Papinskoga vijeća za Latinsku Ameriku 1989–2000, papinski izaslanik na Konferenciji episkopata Latinske Amerike 1992, predsjednik Biskupske komisije Papinskoga zavoda Latinske Amerike u Rimu 1992–94, tajnik Posebnoga biskupskoga zbora sinode Južne Amerike 1997. i potom član poslijesinodalnoga povjerenstva te stalne biskupske sinode od 2001. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je kardinalom 2007. Priloge iz moralne i pastoralne teologije, ekumenizma i mariologije te nabožna razmišljanja, svojevrsne molitvene meditacije, objavio u mnogobrojnim periodicima i zbornicima (Il Catechismo del Vaticano II. Introduzione al Catechismo della Chiesa cattolica. Torino 1993; Il Catechismo della Chiesa cattolica. Dimensioni, caratteristiche, contenuti. Città del Vaticano 1994) i u knjižici María madre de Dios (Bogotá 1986).

LIT.: Mons. Estanislao Karlic. UCA Actualidad (BuenosAires), 3(2004) 1. VI, str. 3. — I. Bešker: Argentinski Hrvat u kardinalskom zboru. Jutarnji list, 10(2007) 25. XI, str. 4. — S. Tomašević: (Razgovor). Večernji list, 51(2007) 24–26. XII, str. 4–5. — www.arzparan.org.ar/obispos/karlicbiografia.html (pristupljeno 17. XII. 2007).
 
Stjepan Krasić (2009)