Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

Projekt

Hrvatski biografski leksikon
 
Opsežan i dugoročan leksikografski biobibliografski projekt, Hrvatski biografski leksikon jedan je od temeljnih programa Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. U njem se donose životopisi Hrvata koji su ostavili znatan trag u domovini i svijetu i pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u životu hrvatskih zemalja, kontekst u kojem su djelovali te opis njihovih postignuća, pa i zabluda – svega bitnoga što je utkano u hrvatsku baštinu i što čini hrvatski identitet – a sustavnost i pouzdanost uporišne su mu točke i jamstvo trajne vrijednosti.
 
Premda se ubrzo nakon osnivanja Zavoda 1950. javila zamisao o biografskom leksikonu, prvi je njegov nacrt sastavio Kruno Krstić 1974, uravnotežujući biografski, bibliografski i interpretativni aspekt. Glavna zasluga za pokretanje Leksikona pripada Miroslavu Krleži, koji je sudjelovao i u temeljnim pripravama, koje je pak do kraja koncepcijski, organizacijski i izvedbeno osmislio prvi glavni urednik Nikica Kolumbić. Prvi svezak, objavljen 1983, doživio je niz ideološki motiviranih napadaja, no Leksikon je u svim političkim i društvenim mijenama i fluktuacijama u uredništvu zadržao osnovni istraživački i znanstveni smjer. Interdisciplinarni pothvat afirmirala je i činjenica da je 2001–13. bio ključni dio znanstvenoga projekta Hrvatska biobibliografska baština u potpori Ministarstva znanosti.
 
Dosad je objavljeno osam svezaka (A–Li) s 11 423 članka. Glavni urednik prvoga sveska (A–Bi, 1983) bio je N. Kolumbić, drugoga (Bj–C, 1989) Aleksandar Stipčević, a od trećega do osmoga sveska (Č–Đ, 1993; E–Gm, 1998; Gn–H, 2002; I–Kal, 2005; Kam–Ko, 2009; Kr–Li, 2013) glavni je urednik bio Trpimir Macan.
 
Izbor od 250 članaka iz Leksikona na portalu Leksikografskoga zavoda donesen je 2009, a od 2015. na portalu su dostupni svi izvorno tiskom objavljeni članci, korektura kojih je u tijeku. Uredništvo je 2014. za obradbu i internetsku objavu odabralo stotinjak novih najvećih životopisa Lo–Ž, kojih je dio predan javnosti 2015–18. Pritom je učinjen i širi odabir znamenitih osoba, pa se na internetu do kraja 2018. planira objaviti oko 150 životopisa Lo–Ž, među kojima ima i članaka koji su stanovit eksperiment: ne mijenjajući koncepciju tiskanoga izdanja, obrađeni su i neki istaknuti pojedinci rođeni nakon 1945.
 
 
 
 
Uredništvo (listopad 2018)
 
Nikša Lučić, glavni urednik
Filip Hameršak, pomoćnik gl. urednika i urednik struka pravo, ekonomija, sociologija i politologija
Iva Mandušić, pomoćnica gl. urednika i urednica struka povijest (XVIII–XIX. st.), arheologija, etnologija i geografija
Martina Kokolari, izvršna urednica i suradnica u strukama književnost, lingvistika i kazalište
 
Ivan Armanda, urednik struke religija
Željka Čavka, bibliografska urednica
Darija Domijan, urednica struka kemija, kemijsko inženjerstvo, farmacija, geologija, poljodjelstvo i šumarstvo
Nataša Jermen, urednica struke biologija
Bruno Kragić, urednik struke film i urednik u struci književnost
Meri Kunčić, urednica struke povijest (do XVII. st.)
Mirjana Mrakužić, jezična urednica
Marijana Pintar, urednica struke glazba i balet
Klara Pranjko, urednica struke lingvistika i suurednica struke književnost
Paulina Radonić Vranjković, urednica struke povijest (XX. st.)
Tea Rogić Musa, suurednica struke književnost
Goran Sunajko, urednik struke filozofija
Ana Šeparović, suurednica struke likovna umjetnost i urednica struka arhivistika i bibliotekarstvo
Lada Šojat, urednica struka pedagogija, psihologija, šport i medicina
Ankica Šunjić, urednica struke glagoljaštvo i urednica u struci književnost
Darja Tomić, suurednica struke likovna umjetnost
Nevenka Videk, urednica struke književnost
 
Ivan Bačmaga, suradnik u strukama šport i povijest
Boris Blažina, suradnik u struci povijest
Ljubica Josić, suradnica u strukama književnost i lingvistika
Ivan Krašnjak, suradnik u struci likovna umjetnost
Robert Krog, suradnik u prirodnim, tehničkim i medicinskim strukama
Marina Kučer Beš, bibliografska suurednica
Marko Pustaj, suradnik u struci povijest
 

Uredničko vijeće (listopad 2018)
 
Ivona Ajanović-Malinar, glazba
Stanko Andrić, srednjovjekovna povijest
Jacqueline Balen, arheologija
Štefka Batinić, pedagogija
Lovorka Čoralić, povijest XVI–XVIII. st.
Zrinko Čustonja, šport
Žarko Dadić, prirodne znanosti
Dunja Fališevac, starija književnost
Stella Fatović-Ferenčić, medicina
Igor Fisković, srednjovjekovna i renesansna umjetnost
Vladimir Grdinić, farmacija
Mislav Grgić, elektrotehnika
Dubravko Jelčić, novija književnost
Marija Kaštelan-Macan, kemijsko inženjerstvo
Mladen Klemenčić, geografija
Mira Kolar-Dimitrijević, novija povijest
Željko Korlaet, građevinarstvo
Danijela Kuliš, ekonomija
Nella Lonza, pravo
Trpimir Macan, sva područja i struke
Stjepan Matković, novija povijest
Branko Meštrić, šumarstvo
Ivo Miljković, poljodjelstvo
Aleksandra Muraj, etnologija
Snježana Paušek-Baždar, kemija
Darja Radović Mahečić, arhitektura i urbanizam
Tomislav Raukar, srednjovjekovna povijest
Boris Senker, kazalište
Jasna Šikić, biologija
Milovan Tatarin, starija književnost
Ivo Velić, geologija
Vesna Vučevac Bajt, veterinarstvo
Mateo Žagar, glagoljaštvo
 
ISBN 978-953-268-046-1
 
Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.