Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KORNFELD, Marcel, patolog (Donja Tuzla, 21. I. 1886 — Zagreb, 28. II. 1937). Gimnaziju završio 1903. u Sarajevu, studij medicine 1909. u Beču. Do 1911. radio u Gradskoj bolnici u Banjoj Luci, potom bio općinski liječnik u Budvi i Stonu. Za I. svjetskoga rata mobiliziran je kao vojni liječnik. God. 1919. dolazi u Zagreb, gdje je imenovan kotarskim liječnikom i dodijeljen Prosekturi javnih zdravstvenih zavoda grada Zagreba. Od poč. 1923. viši je asistent u Patološko-anatomskom institutu Medicinskoga fakulteta i od 1929. docent. God. 1930. preuzima prosekturu Državne bolnice u Novom Sadu, ali se ubrzo vraća u Zagreb i nastavlja raditi na prvotnom položaju do kraja života. Proučavao je nastanak tumora, a bavio se i sudskom medicinom. Znanstvene i stručne članke objavljivao je u periodicima Omladina (1921–22), Liječnički vjesnik (1925, 1929 –30, 1932, 1934–35, 1937), Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie (Berlin 1925, 1929–30), Glasnik Lekarske komore za Bosnu, Hercegovinu, Dalmaciju i Crnu Goru (1929), Medicinski pregled (1930–31), Ars therapeutica (1935). Autor je knjižice Sekciona tehnika Patološko-anatomskog instituta Medicinskog fakulteta u Zagrebu sa makroskopskom patološko-anatomskom dijagnostikom (Zagreb 1934).

LIT.: (Nekrolozi): Savremeni hrvatski medicinar, 1(1937) 3, str. 69–70. — M. Benković, Hrvatski list, 18(1937) 72, str. 7. — E. Premerou, Liječnički vjesnik, 59(1937) 4, str. 175. — M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija, I/3. Zagreb 1984, 204.
 
Vladimir Dugački (2009)