Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KORNIG, Franjo (Kornik, Franz), slovničar (Radkersburg, ? — Zagreb, 10. ili 26. II. 1807). Gojenac konvikta sv. Josipa u Zagrebu. Učitelj je u Samoboru 1783–85, potom u Zagrebu u Glavnoj narodnoj učioni te, vjerojatno od 1797, u Primarnoj narodnoj školi (imenovan ravnateljem 1803). Za školske je potrebe s njemačkoga prevodio na hrvatski jezik. Služeći se dostupnim gramatikama, osobito onom I. Szentmártonya, sastavio je razmjerno slabo ocijenjenu (P. J. Šafařík) slovnicu s vježbama, rječnikom i konverzacijskim priručnikom Kroatische Sprachlehre, oder Anweisung für Deutsche, die kroatische Sprache in kurzer Zeit gründlich zu erlernen (Zagreb 1795, navodi o prvom izd. 1790. dvojbeni su); nepotpisano njezino izd. iz 1810 (Horvaczka grammatika oder Kroatische Sprachlehre) pripisuje se J. E. Matijeviću.

LIT.: I. Kukuljević Sakcinski: Bibliografia hrvatska, 1. Zagreb 1860, 74. — P. J. Šafařík: Geschichte der illirischen und kroatischen Literatur. Prag 1865, 295, 308–309. — Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 529. — A. Cuvaj: Građa za povijest školstva kraljevinâ Hrvatske i Slavonije, 2. Zagreb 1910. — R. Strohal: Svjetovnjaci hrvatski književnici u 18. i početkom 19. vijeka ovkraj Velebita. Prosvjeta, 19(1911) 13, str. 423. — M. Lang: Spomenica Državne osnovne škole trgovišta Samobora. Samobor (1935), 22–23, 125. — Z. Vince: Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb 1978.
 
Ivana Šiprak (2009)