Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAČIĆ, Josip-Belac, brodograditelj (Grobnik, 1815 — Sušak, 25. I 1895). Bio je vlasnik brodogradilišta na Pećinama, gdje je od 1851. do 1883. bilo sagradeno 70 jedrenjaka duge plovidbe sa 29 028 brt. Više brodova sagradio je u vlastitoj režiji. Za brodogradnju je koristio nekoliko terena na području trsatske općine (Pećine II i Pećine III, Sušak). Kao priznati brodograditelj radio je za domaće i inozemne naručitelje (iz Rijeke, Bakra, Boke, Pelješca, Dubrovnika, Lošinja, Genove, Krfa, Santorina). Njegov posljednji jedrenjak duge plovidbe ležao je nezavršen na diljama škvera na Pećinama, dok ga nije otkupio brodovlasnik Kazimir Kozulić. Pod imenom »Capricorno« bio je porinut u more 21. III 1883, a vlasniku predan opremljen krajem rujna iste godine. Bačićevi brodovi imali su karakterističan oblik, a zadržali su se niz godina na plovidbenim pravcima naše trgovačke mornarice.

LIT.: Heinrich Littrow: Fiume in maritimer Beziehung. Rijeka 1870, 8.
 
Radojica F. Barbalić (1983)