Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOROMAN, Vladimir, strojarski inženjer (Koromani kraj Pule, 31. VII. 1943). Mornaričku tehničku podoficirsku školu završio u Puli 1962, diplomirao 1971. te 1997. doktorirao tezom Sustav upravljanja malog podvodnog vozila na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu. Od 1971. radi u Brodarskom institutu. Usporedno predaje na FSB, od 2003. kao izvanredni profesor, i na Visokoj tehničkoj školi u Puli. Područje je njegova rada istraživanje i razvoj sustava za upravljanje površinskim i podvodnim vozilima, a specijalizirao se za elektrohidraulične sustave i upravljanje njima. Na čelu institutskoga Sektora za obrambene sustave (poslije Sektor za upravljanje sustavima i procesima) pokrenuo i vodio više projekata iz područja kopnenoga i pomorskoga naoružanja i vojne opreme (1992–95; također kao zapovjednik, general-bojnik, Odreda za studij i razvoj oružanih sustava HV 1993–96), a u mirnodopskim prilikama (1995–2000) i gospodarske projekte, poglavito za hidroelektrane. Od 2004. glavni je ravnatelj Brodarskoga instituta. Sudjelovao je na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, objavljivao u njihovim izdanjima i surađivao u periodicima Brodogradnja (1980, 1997, 2000), Promet (1995) i Elektrotehnika (1999). Suautor je udžbenika Hidraulika i pneumatika (Zagreb 1991, s R. Mirkovićem) i Elementi finomehanike (Zagreb 1991, 8 izd. do 2004).

 
Redakcija (2009)