Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KAVURIĆ, Đuka (Đuro, Gjuro, Juraj), arhitekt (Zagreb, 10. VI. 1903 — Zagreb, 6. XI. 1976). Brat arhitekta Zvonimira. U Zagrebu završio Obrtnu školu 1920. i do 1922. radio kao stolar u Zagrebu i Beču. Studij unutarnjega uređenja završio 1926. na Državnoj umjetničkoj obrtnoj školi u Münchenu te 1930. otvorio vlastiti atelijer. God. 1932–40. predavao u Obrtnoj školi u Zagrebu, 1940–41. u obrtničkoj školi u Splitu. Istodobno se bavio uređenjem interijera, među ostalim jugoslavenske ambasade u Ankari, francuske čitaonice u Hrvatskom novinarskom domu i nekoliko ljekarna u Zagrebu te jugoslavenskih izložbenih prostora na međunarodnim izložbama u Parizu (1937) i New Yorku (1939). Za II. svjetskoga rata tehnički je voditelj i scenograf u Kazalištu narodnoga oslobođenja Jugoslavije, potom major u JA. God. 1949–55. profesor na zagrebačkoj Akademiji za primijenjenu umjetnost i njezin ravnatelj. Realizirao je grobnicu narodnih heroja na Mirogoju (1950) te nekoliko interijera u Zagrebu (salon II. razreda na Glavnom kolodvoru, 1950-ih), a nakon 1960. bavio se adaptacijama muzeja (Spomen muzej II. kongresa KPJ u Vukovaru, Istorijski muzej Srbije u Beogradu, Muzej radničkoga i narodnooslobodilačkoga pokreta Slavonije i Baranje u Slavonskom Brodu, Muzej radničkoga i narodnooslobodilačkoga pokreta Vojvodine u Novom Sadu, Muzej I. zasjedanja AVNOJ-a u Bihaću, Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, Muzej grada Skoplja) i projektiranjem izložbenih postava (Vojni muzej u Beogradu, Muzej narodne revolucije BiH u Sarajevu, Muzej zatočenika Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu, Muzej žrtava fašizma u logoru Jasenovac). Jedan je od osnivača Likuma (1948) i ULUPUH-a (1950).

LIT.: M. Katić (mk): Jugoslavija će biti odlično zastupana na internacionalnoj izložbi u New Yorku. Vanredan uspjeh zagrebačke Obrtne škole. Novosti, 33(1939) 21. II, str. 6. — M. Iveković: Hrvatska lijeva inteligencija 1941–1945, 2. Zagreb 1970. — K. Kosić: Mirogoj između jučer i sutra. U: Mirogoj Zagreb. Zagreb 1974, 43–44. — D. V.: Istaknuti graditelj i umjetnik. Vjesnik, 37(1976) 11. XI, str. 11. — Repertoar hrvatskih kazališta 1840–1860–1980, 1–2. Zagreb 1990. — J. Galjer: Industrijsko oblikovanje – svijest o vlastitom identitetu. Arhitektura, 52(2003) 215, str. 131. — Ista: Dizajn pedesetih u Hrvatskoj. Zagreb 2004.
 
Bojana Franić (2009)