Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOVAČEVIĆ, Aleksa, atletičar (Krekavice kraj Nevesinja, 18. VI. 1910 — Osnabrück, 22. VIII. 1979). God. 1931–41. radio u redarstvenoj službi u Zagrebu, do 1945. bio u zarobljeništvu u Njemačkoj, a nakon II. svjetskoga rata živio u Londonu. Kao član zagrebačkoga HŠK »Concordia« bio državni prvak u bacanju koplja 1933 (52,68 m) i kugle 1934 (14,43 m), 1935 (14,25 m), 1936 (14,24 m) te 1937 (13,77 m), oborivši višekratno u toj disciplini državne rekorde. Kao bacač kugle pobijedio na Balkanskim igrama 1934–36. i 1938 –39. te sudjelovao na Europskom prvenstvu u Torinu 1934. i Olimpijskim igrama u Berlinu 1936.

LIT.: Lj. Gajić: Zlatna knjiga jugoslovenske atletike. Jagodina 2000, 29–30, 51. — Isti: Prvenstva Jugoslavije u atletici. Jagodina 2003, 38, 41, 147.
 
Zdenko Jajčević (2009)