Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KOVAČEVIĆ, Đuro (Kovacsevich; Gjuro, Juraj, Georgius), pjesnik (Osijek, 24. III. 1842 — Đakovo, 5. II. 1910). Završio gimnaziju u Osijeku 1863, a 1866. diplomirao na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu. Radio kao odvjetnički vježbenik u Osijeku te od 1875. kao odvjetnik u Đakovu. Ljubavne tužaljke i domoljubne alegorije pučkoga metra i preporodno-budničarske stilizacije skupio u zbirke Prve pjesme (Zagreb 1865) i Pjesme (Osijek 1871). Prigodne pjesme, uglavnom posvećene J. J. Strossmayeru, poučnu prozu i polemike s pravašima objavio u periodicima Biser (1863), Danica ilirska (1863–64), Naše gore list (1865), Dragoljub (1868), Glasnik biskupija bosanske i srijemske (1882, 1887–88, 1893), Vienac (1883), Obzor (1893, 1895), Hrvatska (1902), Obzor ilustrovani (1908). Pjesme su mu uvrštene u zbirku Prigodnice biskupu Strossmayeru (Đakovo 2005), a jedna je prevedena (Il Diritto croato, 1889). Bio je predsjednik hrvatskih pjevačkih društava »Sklad« 1882–85. i »Preradović« 1896–1901.

LIT.: Prve pjesme Đure Kovačevića. Glasonoša, 5(1865) 12, str. 94. — Gjuro Kovačević. Hrvatski narod, 19(1910) 10. II, str. 2. — Od turskog do suvremenog Osijeka. Osijek 1996. — S. Matković: Čista stranka prava 1895.–1903. Zagreb 2001. — M. Ćurić: Kratke biografije pjesnika izabranih prigodnica. U: Prigodnice biskupu Strossmayeru objavljene u Glasniku od 1874. do 1905. Đakovo 2005, 136.
 
Klara Pranjko (2009)