Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KLARIĆ, Ivan, pedagog (Pleso, danas dio Velike Gorice, 6. I. 1926). U Zagrebu završio učiteljsku školu 1944. te jednogodišnji studij za školske inspektore 1953. i studij pedagogije i psihologije 1960. na Filozofskom fakultetu. Bio je učitelj i ravnatelj škola u Bukovčaku, Lukavcu, Svetom Ivanu Žabnom i Kuču 1945–51, prosvjetni inspektor u Velikoj Gorici i Valpovu 1951–54, od 1960. asistent, od 1973. predavač te od 1979. do umirovljenja 1984. viši predavač na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Bavio se intelektualnim odgojem, didaktikom i metodikom. Suautor je izdanja Međunarodno ispitivanje razine obrazovanosti trinaestgodišnjih učenika i Društveno-moralni stavovi naših učenika (Radovi Zavoda za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1963, 1968), suradnik u Pedagogiji (Beograd 1963, 1966, 1968), Pedagoškom radu (1963–68, 1973), Enciklopedijskom rječniku pedagogije (Zagreb 1963) te autor poglavlja u udžbeniku Pedagogija (Zagreb 1971, 19732, 19783).

LIT.: V. Mužić, V. Previšić i A. Vukasović: Pedagoški institut Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1946–1986. Radovi Instituta za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1989, 37, str. 48. — V. Previšić, V. Rosić i I. Radeka: Pedagogija na filozofskim fakultetima u Hrvatskoj. Rijeka 2002, 18, 23.
 
Ante Vukasović (2009)