Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRAGEL, Eberhard Maria (Kragl, Štefan), vjerski pisac (Cundrava/Au am Leithaberge, 24. XII. 1725 — Fortnava/Forchtenau, 25. IV. 1788). Stupio u Red Marijinih slugu (serviti) 1745. i školovao se u samostanu u Lovreti (Loretto) u sjeverozapadnom Gradišću. Nakon ređenja 1748. u Beču postao profesorom dogmatike, potom 1751–75. bio hrvatski propovjednik u marijanskom svetištu u Lovreti. Pošto je ondje 1787. samostan raspušten, bio kapelan u Malištrofu (Mannersdorf an der Rabnitz), potom privremeni upravitelj župe u Vorištanu (Hornstein). God. 1763. tiskao je djelo Četvero-verstni duhovni perstan, naglašeno usmjereno na buđenje bogobojaznosti raspravljanjem o smrti, posljednjem sudu i paklu te u puku prozvano Četira poslidnja, koje je jezikom, stilom i recepcijom izniman prinos hrvatskoj baroknoj književnosti u zapadnoj Ugarskoj.

DJELA: Csetvero-versztni duhovni persztan, ki sztoji va marlyivom premislyavanyu csetiri poszlidnyi dugovanyih. Soproni, stampan pri Jivanu Josefu Szieszu, 1763.
 
LIT.: Š. Ljubić: Ogledalo književne poviesti jugoslavjanske, 2. Rieka 1869, 524–525. — F. Sedenik: Naši pišci i književnost. Sopron 1912, 91. — M. Meršić ml.: Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati. (Rijeka) 1972. — L. Hadrovics: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. Budapest—Wien 1974, 31–32, 45. — F. Probst: Književnost gradišćanskih Hrvata i njezine panonske veze. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 1981, 14, str. 378, 382–383. — S. Krpan: Gradišćanski portreti. Zagreb 1988, 25–27, 328. — L. Kuzmich: Kulturhistorische Aspekte der burgenlandkroatischen Druckwerke bis 1921 mit einer primären Bibliographie. Eisenstadt 1992. — Povijest i kultura gradišćanskih Hrvata. Zagreb 1995. — I. Lukežić: Četiri poslidnja dugovanja Eberharda Marije Kragela. Fluminensia, 7(1995) 2, str. 93–109. — N. Benčić: Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. stoljeća do 1921. Zagreb 1998. — I. Lukežić: Gradišćanskohrvatska književnost. Vinkovci 1998, 29–38, 259–260. — A. Sapunar: Iz gradišćansko-hrvatske književnosti. E. M. Kragel: Csetvero-versztni duhovni persztan (1763). U: Croato-Hungarica. Zagreb 2002, 291–303. — Ista: Barokne propovijedi Eberharda M. Kragela. U: Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zagreb 2004, 117–126.
 
Stjepan Krpan (2013)