Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRUMES, Dragomir, strojarski inženjer (Slavonski Brod, 3. IX. 1945). U rodnom gradu završio srednju tehničku školu 1964, u Zagrebu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) diplomirao 1970. i doktorirao 1985. tezom Utjecaj strukture boridnog sloja na njegova mehanička svojstva. God. 1971–90. radio u Institutu tvornice »Đuro Đaković« u Slavonskom Brodu, od 1977. kao organizator i voditelj Odjela materijala i toplinske obrade te od 1983. kao voditelj novoosnovanoga Zavoda za materijale. Istodobno surađivao s FSB i radio na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, na kojem je 1986. izabran za znanstvenoga suradnika i docenta, 1991. za izvanrednoga i 1996. za redovitoga profesora. Na Fakultetu osnovao katedru i Zavod za materijale i toplinsku obradbu, kojega je bio predstojnik, te nekoliko laboratorija. Od 1998. vodi poslijediplomske studije, a predaje i na poslijediplomskom studiju Tehničkoga fakulteta u Rijeci. Prorektor za razvoj i obnovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2001–05. Glavna su mu područja rada materijali i termodifuzni postupci. Surađuje u zbornicima domaćih i inozemnih skupova te u časopisima Stručni časopis »Đuro Đaković« (1976, 1980–82, 1989), Goriva i maziva (1979), Strojarstvo (1984, 1988), Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (1988, 1998), Zaštita materijala (Beograd 1990), Tehnički vjesnik (1994, 1997, 2003), Journal of Oil Soap Cosmetics (Budimpešta 1995), Elektrotechnik und Informationstechnik (Beč 1996), Metalurgija (1996, 1998–2000, 2002, 2004), Mašinstvo (Beograd 2000), Journal of Alloys and Compounds (Amsterdam 2001) i Physical Review B (New York 2001). Suautor je udžbenika Željezni materijali (1. Slavonski Brod 1994, 19972; 2. 1995, 20132), Alatni materijali (Slavonski Brod 1996), Nove tehnologije (Slavonski Brod 1998), Posebni čelici (Slavonski Brod 1998) te autor udžbenika Toplinska obradba (Slavonski Brod 2000) i Površinske toplinske obrade i inženjerstvo površina (Slavonski Brod 2004). Član je Međunarodne udruge za toplinsku obradbu i inženjerstvo površine (IFHSE), predsjednik Hrvatskoga društva za toplinsku obradbu 1994–98.

LIT.: Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 339, 351. — Prof. dr. Dragomir Krumes. Glasnik Osječkog sveučilišta, 4(1998) 8, str. 17–18. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919. – 1999. Zagreb 1999, 163, 200, 206. — 40 godina studija strojarstva u Slavonskom Brodu 1962.–2002. Slavonski Brod 2002, 21, 39–40, 42–43, 101, 103–105, 148–152, 222–223.
 
Dragutin Taboršak (2013)