Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAKARČIĆ, Josip, veletrgovac i brodovlasnik (Draga kod Rijeke, 1796 — Rijeka, 5. II 1864). Baveći se od mladosti trgovinom, razvio je veletrgovinu stokom te godinama opskrbljivao riječka i tršćanska tržišta. Nakon restauracije austrijske vlasti na području Rijeke i Hrvatskog primorja, uključuje se također u veletrgovinu žitom i drvom. Povezavši se s brodovlasnicima iz Senja (Vraniczany), Kostrene (Medanić), Kraljevice (Tomac i Polić) i Mošćenica (Negovetić), postao je suvlasnik nekoliko jedrenjaka duge plovidbe, a nekoliko njih, veće tonaže, dao je sagraditi na vlastiti račun. Prema podacima pomorskih statistika od 1850. do 1864, bio je vlasnik ili suvlasnik 17 brodova duge plovidbe sa 9019 brt. Od 1860 bio je počasni švedski i norveški vicekonzul u Rijeci, a 1863. postaje član riječkoga gradskog predstavništva. Jedan je od osnivača i dugogodišnji član uprave riječke Narodne čitaonice.

LIT.: J. B: Josip Bakarčić. Domobran, 1/1864, 11. str. 2. — Spomen-knjiga 50. godišnjice Narodne čitaonice. Rijeka 1901. — Andrija Rački: Povijest grada Sušaka. Sušak 1929. — Danilo Klen: Privredno stanje Rijeke u doba Ilirije. Zagreb 1959.
 
Radojica F. Barbalić (1983)