Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRAUS, Rikard (Rikardo), prirodoslovac (Zagreb, 19. XI. 1885 — Zagreb, 2. XII. 1952). U Zagrebu 1904. završio klasičnu gimnaziju te 1905. počeo studirati zoologiju i mineralogiju na Mudroslovnom fakultetu. Studij nastavio 1908. na Sveučilištu u Beču, gdje je 1911. promoviran u doktora filozofije te 1914. položio profesorski ispit. U Geološko-paleontološkom je odjelu Narodnoga muzeja u Zagrebu 1906–07; namjesni učitelj u gimnaziji u Mitrovici od 1912, privremeni pristav Zemaljskoga geološkoga zavoda u Sarajevu 1913, u Senju od 1914. namjesni i od 1915. pravi učitelj te od 1918. profesor u realnoj gimnaziji. God. 1920. premješten u Križevce, gdje je predavao u gimnaziji i honorarno u srednjoj gospodarskoj školi. U Zagrebu od 1924. profesor u realnoj gimnaziji, od 1925. u klasičnoj i od 1926. honorarno u Nadbiskupskoj velikoj gimnaziji te upravitelj Posebničke klasične gimnazije franjevaca konventualaca 1944; umirovljen 1946. Doktorska mu je teza objavljena u prijevodu (Cefalopodi ljušturnoga vapnenca kraj Gacka u Hercegovini. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, 1914) i izvorniku (Die Cephalopodenfauna des Muschelkalkes der Volujak Alpe bei Gacko in der Herzegowina. Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, Beč 1916). Sastavio i priručnik Ljekovite biljke (Zagreb 1930) s opisom biljaka i uputama o njihovu skupljanju, sušenju, spremanju i uzgoju.

LIT.: (Prikaz knj. Ljekovite biljke). Priroda, 23(1933) 1, str. 31–32. — Zbornik zagrebačke Klasične gimnazije 1607.–1957. Zagreb 1957, 1020, 1054. — Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974. — M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija, I/3. Zagreb 1984, 206.
 
Jasna Šikić (2013)