Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KREČAK, Zvonko, fizičar (Trsteno, 10. X. 1942). Učiteljsku školu završio 1962. u Splitu, u Zagrebu 1971. diplomirao eksperimentalnu fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) i doktorirao 1994. tezom Mjerenje vremena poluživota prvopobuđenog stanja 205Pb. God. 1962–66. učitelj u osnovnim školama u Repušnici i Bjelini, a od 1971. u Zagrebu vježbenik u Laboratoriju za elektromagnetske i slabe interakcije Zavoda za eksperimentalnu fiziku Instituta »Ruđer Bošković«, od 1974. asistent, od 1999. znanstveni suradnik i od 2004. viši znanstveni suradnik; također 1974–86. asistent na PMF i 1975–78. nastavnik na Višoj tehničkoj školi »Rade Končar«. Bavi se niskoenergijskom eksperimentalnom fizikom čestica, posebno istraživanjem rijetkih i neobičnih svojstava čestica mjerenjem niskoenergijskih i kutnih razdioba zračenja fotona, elektrona, α-čestica i teških iona. Glavni su mu pokusi istraživanje prvopobuđenoga stanja jezgre 205Pb i potrage za Sunčevim aksionima s pomoću 57Fe, 7Li i 83Kr. Radove objavljuje u zbornicima međunarodnih i domaćih skupova te u časopisima Fizika (1968, 1981, 1990, 1992, 2001), Physical Review (New York 1974–75, 1992, 1994, 2001, 2008), Canadian Journal of Physics (Ottawa 1976), Applied Radiation and Isotopes (Oxford—Tokyo 1995), Physics Letters (Amsterdam 1998, 2004, 2009), Radiation Physics and Chemistry (London 1998, 2001, 2004), Nuclear Physics (Amsterdam 2002), Nuclear Instruments and Methods (Amsterdam 2004). Suautor je priručnika Riješeni zadaci iz opće fizike (Zagreb 1979, 19892) te autor poglavlja u knjigama Analiza sigurnosti i pouzdanosti sistema i komponenata nuklearne elektrane (Zagreb 1983) i Povijest hrvatskog šaha 1912.–1997. (Zagreb 1997). Od 1987. predsjednik je Udruge dopisnih šahista Hrvatske.

 
Robert Krog (2013)