Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAKMAZ, Ivan, dramski pisac (Zagreb, 8. I 1941). Školovao se u Zagrebu, gdje je 1965, diplomirao jugoslavensku književnost i psihologiju na Filozofskom fakultetu. Bio je nastavnik u Zelini 1967/1968, bibliotekar u Knjižnici i čitaonici »Bogdan Ogrizović« u Zagrebu (1968–1973), a u Staroslavenskom institutu (tj. Staroslavenskom zavodu Instituta za filologiju i folkloristiku) bibliotekar (do 1979), zatim znanstveni asistent. God. 1979. magistrirao je radnjom o prvom razdoblju hrvatskoglagoljskog tiskarstva. — Kao student bavio se glumom, a prvi književni rad, Odlomak iz »Pastirske igre«, objavio je u Poletu (1968, 3. III). Tu je dramu (dorađenu i pod naslovom Kupido) prikazala Scena ADD (Zagreb) 1968. Piše drame i radio-drame, kritike i prikaze, dramske i lutkarske tekstove za djecu te surađuje u publikacijama: Telegram (1967), Polet (1968), Prolog (1968, 1969, 1976, 1979, 1980), 15 dana (1970), Kolo (1971), Scena (1977, 1979, 1980). Drama Akcija i čistilište koncertno je izvođena u Dramskom kazalištu Gavella (1968). Vježbe u Goethe-institutu prvi put su izvedene u Narodnom kazalištu »August Cesarec« u Varaždinu (1977). Šimun Cirenac praizveden je u Zagrebačkom kazalištu mladih (1977), a Vjerodostojni doživljaji sa psima u varaždinskomu Narodnom kazalištu »August Cesarec« (1981). B. je autor i više radio-drama (Preobražaj, Kočnice i zvona, Most, Stadion, Dijalozi Grgura Niks Pape, Motivi). Pisao je dramske i lutkarske tekstove za djecu: Šešir i šeširica (praizvedba u Banjoj Luci 1975/1976), Poludjela bojica (Maribor, 1979/1980), Jeronim i lav (Zagreb, 1979/1980) i dr. Neki od tih tekstova tiskani su u prigodnim šapirografiranim edicijama Jugoslavenskog festivala djeteta u Šibeniku. Dramatizirao je Čudnovate zgode šegrta Hlapića (1977). Drama Vježbe u Goethe-institutu nagrađena je na Danima mladog teatra u Zagrebu (1977), a Šimun Cirenac je anketom Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa proglašen najboljim dramskim djelom u Hrvatskoj u 1978.

DJELA: Vjerodostojni prizori. Zagreb 1980.
 
LIT.: Inoslav Bešker: »Pastirska igra« pred publikom. Omladinski tjednik, 2(1968) 20.III. str. 4. — Marija Grgičević: Koncertna izvedba drame »Akcija i čistilište«. Večernji list, 10(1968) 9. IX. — Srećko Lipovčan: Ljepota naiviteta koja to nije. Telegram, 9(1968) 22. III. — Momčilo Popadić: Dnevnik ili događaji i dojmovi. Oko, 4(1976) 27. VII–12. VIII. — Ante Armanini: Teatar montaže kao muka i okrutnost. Ibid., 5(1977) 30. VI–14. VII. — Dalibor Foretić: Kartografija jezika. Scena 13(1977) 5, str. 144–145. — Nikola Batušić: Bakmazov »Šimun Cirenac«. Republika, 34(1978) 3, str. 303–305. — Boris Senker: Nacrt dobre predstave. Prolog, 10(1978) 35, str. 144–147. — Dalibor Foretić: Ljudi kao psi, psi kao ljudi. Scena, 15(1979) 6, str. 158–159. — Isti: Bakmazov theatrum mundi (pogovor u: Vjerodostojni prizori). Zagreb 1980, 312–335. — Jakša Fiamengo: Dobar dan za lutkare. Slobodna Dalmacija, 39(1981) 24. VI. — Marija Grgičević: Bakmaz u Varaždinu. Večernji list, 25(1981) 28. I. — Jagoda Kralj-Novak: Dnevnik Herkulice. Gesta, 1981, 6/7, str. 137–142. — Toma Podrug: Ivan Bakmaz »Vjerodostojni prizori«. INA, 18(1981) 17. I. — Radomir Putnik: Ivan Bakmaz »Vjerodostojni prizori«. Književna reč, 10(1981) br. 166. — Želimir Stublija: Dijaloški labirint. Vjesnik, 42(1981) 17. XII.
 
Branko Hećimović (1983)