Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

BAKOTIĆ, Ignacij, političar (Kaštel-Gomilica, 1835 — Sinj, 30. IX 1906). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Splitu, a studij prava u Padovi. Sudjeluje u početnom razdoblju preporodnog pokreta u Dalmaciji. Nakon raskola Narodne stranke prilazi Srpskoj stranci, sudjelujući u osnivanju Srpskog lista u Dalmaciji. U Dalmatinskom saboru zastupnik je u kuriji vanjskih općina za izborni kotar Drniš–Knin–Vrlika (1883–1889) te u kuriji trgovačko-obrtničkih komora (1889–1892). Bio je prvak Srpske stranke u Dalmaciji, osnivač i predsjednik društva Srpsko bratstvo (1898), koje je sljedeće godine raspušteno. God. 1901. imenovan je predsjednikom Vrhovnog suda Crne Gore, a 1903. vratio se u Sinj, gdje djeluje kao odvjetnik. U brošuri I partiti in Dalmazia (Split 1861) B. je ustao protiv autonomaša kao protivnik ideje da bi demokracija mogla biti ograničena na uski krug povlaštenih. Shvaćajući liberalizam kao prosvjećivanje, ostao je u krugu tadašnjega kršćanskog liberalizma. Zastupao je umjereni aneksionizam i pokazao se sklonim kompromisu između talijanskog i narodnog jezika. Njegovo načelno stajalište bilo je dvostruko: Dalmatinac u Dalmaciji i Slaven u Jugoslaviji.

DJELA: I partiti in Dalmazia. Split 1861.
 
LIT.: Tonin (pseud.): I partiti in Dalmazia di Ignazio Bakotich. La Voce dalmatica, 2(1861) 50, str. 401–402. — Spljećanin (pseud.): Herastratska slava. Katolička Dalmacija, 12(1881) 65, str. 1. — (Povodom smrti): Novi Srbobran, 4(23)(1906) 200, str. 1–2; 212, str. 1; 215, str. 1; 216, str. 1. — Grga Novak: God. 1860. u polemičkim spisima. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 1961, 8, str. 20–22. — Ivo Perić: Dalmatinski sabor 1861–1912 (1918). Zadar 1978. — Nikša Stančić: Nacionalna integraciona ideologija dalmatinskih narodnjaka 1860/61. godine. Radovi IHP, 1978, 11, str. 222–223. — Isti: Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji. Zagreb 1980.
 
Stijepo Obad (1983)