Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KREUH, Ladislav, strojarski inženjer (Zidani Most, 5. XI. 1919 — Zagreb, 22. IV. 1981). U Zagrebu završio gimnaziju 1938, diplomirao 1943. na Strojarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta i doktorirao 1971. tezom Usporedbene metode za određivanje karakterističnih veličina stanja generatora pare u kompleksnom procesu proizvodnje pare na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB). God. 1945–46. radio u Poduzeću za centralna grijanja i ventilaciju »Šik« i Tvornici parnih kotlova u Zagrebu, od 1946. kao konstruktor i voditelj TE u Jugoslavenskom kombinatu gume i obuće »Borovo«, a 1951–65. konstruktor i projektant energetskih postrojenja te tehnički direktor u tvornici »Đuro Đaković« u Slavonskom Brodu. Od 1965. u Zavodu za energetska postrojenja FSB, na kojem je od 1961. honorarni docent, od 1966. docent, od 1968. izvanredni i od 1976. redoviti profesor te 1978–80. predstojnik Zavoda. Surađivao s Institutom za znanstveno-istraživački rad »Đuro Đaković« u Slavonskom Brodu i s Elektroprivredom Hrvatske na izgradnji energetskih objekata. Iz konstrukcijskih rješenja, projektnih razradba i teorijskih problema na području termoenergetskih postrojenja i generatora pare usavršivao se u Oberhausenu, Heidelbergu, Münchenu, Nürnbergu, Zürichu, Londonu, Brnu, Pragu. Posebno se bavio konvencionalnim niskokaloričnim gorivima kao izvorima primarne energije, te svojim istraživanjima dao znatan prinos rješavanju mnogih problema pri gradnji energetskih objekata. Radove je objavljivao u časopisu Strojarstvo (1966, 1978, 1980–81) i Zborniku radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje (1978, 1980–81). Autor je udžbenika Generatori pare (Zagreb 1978). Dobio Nagradu »Nikola Tesla« 1981.

LIT.: R. Buljan: Novi doktori tehničkih znanosti na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Strojarstvo, 13(1971) 9/12, str. 165–166. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1969. do 1979. Zagreb 1979, 67–68, 203, 259. — In memoriam. Strojarstvo, 23(1981) 3, str. 172. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 225–226, 256, 276–277, 285. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 319, 330, 336. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919. – 1999. Zagreb 1999, 76, 139, 146, 153, 198.
 
Dragutin Taboršak (2013)