Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRMPOTIĆ, Marijan, jezikoslovac i prevoditelj (Senj, 11. VIII. 1928 — Zagreb, 4. VII. 2013). Gimnaziju završio 1950. u Karlovcu, engleski jezik i književnost te južnoslavenske jezike i književnosti 1957. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Institutu za europske studije u Ženevi magistrirao 1964. Bio je suradnik na Radio-Zagrebu 1958–59, lektor hrvatskoga jezika na Višoj školi stranih jezika u Kairu 1959–61, lektor engleskoga jezika na Filozofskom fakultetu i predavač na Pedagoškoj akademiji u Zadru 1961/62, radio u Institutu za historiju radničkog pokreta u Zagrebu 1965–68. i do umirovljenja 1993. na RTV Zagreb (od 1990. HRT). Honorarno predavao engleski jezik na zagrebačkoj ADU 1980–84. Zauzimao se za čistoću hrvatskoga jezika i očuvanje njegovih posebnosti, osobito prema srpskome. Rezultate proučavanja gramatičkih i leksičkih razlika između tih jezika, temeljene na korpusu suvremenoga zagrebačkoga tiska i priloga objavljivanih na TV, skupio u Jezični priručnik (Zagreb 1992), kojemu su kritičari uputili mnoge primjedbe. U dopunjenom izdanju (Hrvatski jezični priručnik. Kloštar Ivanić 2001) sintetizira istraživanje o nametanjima u hrvatskom jeziku te predlaže uporabu morfonološkoga pravopisa. Od 1990. članke o hrvatskom jeziku povremeno objavljuje u periodicima Fokus, Hrvatski list, Hrvatsko slovo, Marulić, Nezavisna država Hrvatska, Nova Hrvatska (Sydney), Politički zatvorenik, Večernji list i Vjesnik te piše rubrike Gušitba hrvatskog jezika (Spremnost, Sydney) i Osebujnosti hrvatskoga jezika (Narod). S engleskoga i francuskoga prevodio je beletristička, publicistička te popularnoznanstvena djela, među kojima su Krstarica Ulysses A. MacLeana (Zagreb 1960), Odgovori Françoise Sagan (Zagreb 1976) i Zašto pišem i drugi eseji G. Orwella (s V. Roksandićem, Zagreb 1977). Stručne je radove o prevođenju s tih dvaju jezika objavljivao u časopisu Lingvist (1964–65).

LIT.: (Osvrti na Jezični priručnik): S. Babić, Jezik, 40(1992–93) 1, str. 17–24. — M. Šimundić, Marulić, 27(1994) 4, str. 704–708. — J. Vuković: Pred Hrvatskom je velika opasnost. Hrvatsko slovo, 8(2002) 367, str. 25. — M. Horvat Mileković: Zauzima se za hrvatski korienski pravopis. Fokus, 2008, 430, str. 57.
 
Ljubica Josić (2013)