Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRPAN, Dragutin, strojarski inženjer (Bjelovar, 29. XII. 1901 — Zagreb, 16. I. 1994). Gimnaziju završio u Bjelovaru 1920, diplomirao na Tehničkoj visokoj školi u Grazu 1927. U vojnom zrakoplovstvu od 1928; usavršivao se u francuskim tvornicama motora 1928–29, radio u Sarajevu 1930–32, Rakovici 1932–36. i Parizu 1936–39, upravljao motornim odjelom u zrakoplovnom zapovjedništvu u Zemunu 1939–41. i onomu NDH u Zagrebu 1941 (bojnik). Istodobno od 1941. na Strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta (poslije Fakultet strojarstva i brodogradnje) honorarni predavač (1945–46. radio u vojnim ustanovama), od 1950. izvanredni profesor te redoviti od 1959. do umirovljenja 1972; osnivač je Laboratorija za motorizaciju 1941 (od 1950. Zavod za lake motore i transportna sredstva) i njegov prvi predstojnik. Glavna su mu područja rada bili laki i propulzijski motori, tehnologija motora i motorna vozila. Držao je javna predavanja te surađivao u časopisima Vazduhoplovni glasnik (Beograd 1934–37, 1940), Naša krila (Beograd 1937), Godišnjak Jugoslovenskog vazduhoplovstva (Beograd 1938, 1940), Nafta (1950, 1955), Tehnički pregled (1954, 1956, 1958, 1960), Strojarstvo (1955, 1959–1966, 1968–69, 1972, 1981, 1985), Ekonomsko-tehnički pregled (1965) i Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje (1970, 1983). Autor je i suautor skripata, udžbenika i priručnika Tehnološki priručnik za radionice (1942, 19442), Popravljanje i održavanje brzohodnih motora (1944), Goriva i maziva motora s unutarnjim sagorijevanjem (1947, 19492), Napajanje gorivom motora s unutarnjim sagorijevanjem (1950), Tehnologija motornih vozila (1951), Materijali i tehnološki procesi u strojarstvu (1960), Laki motori, 1–2 (1961–1964, 1976–19792), Motorna vozila (1962) i Klipni motori s prednabijanjem (1969), izdanih u Zagrebu. Suradnik Tehničke i Pomorske enciklopedije LZ. Dobio republičku Nagradu za životno djelo 1973.

LIT.: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1969. do 1979. Zagreb 1979, 77–79, 197, 199. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 226, 252. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 317, 330. — (Nekrolog). Večernji list, 38(1994) 19. I, str. 52. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb 1999, 69, 132, 139, 146–147.
 
Dragutin Taboršak (2013)