Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KRSTELJ, Vjera, fizičarka (Sušak, 13. II. 1939). U Zagrebu završila gimnaziju 1957, diplomirala 1963. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i doktorirala 1982. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) tezom Teoretska analiza deformacije energetskog polja uslijed tehnoloških nehomogenosti u korelaciji sa stvarnim kriterijem ocjene kvalitete. U Zavodu za tehnologiju FSB od 1963. asistentica, od 1983. docentica, od 1990. izvanredna i od 1997. do umirovljenja 2008. redovita profesorica. God. 1964–2000. bila je voditeljica Laboratorija za defektoskopiju (poslije Laboratorij za ispitivanje bez razaranja), 1996–2006. direktorica Centra za transfer tehnologije te 1997–2003. utemeljiteljica i predstojnica Zavoda za kvalitetu. Glavna su područja njezina znanstvenoga istraživanja razvoj sustava za kvalitetu, primjena nerazornih ispitivanja u otkrivanju i procjeni pogrješaka nastalih tijekom proizvodnje i korištenja materijala, komponenti i konstrukcija te pouzdanost procjene kvalitete sigurnosti tvorevina. Radove objavljivala u časopisima Zavarivanje (1970, 1992), Strojarstvo (1991), Review of Scientific Instruments (Melville, New York 1997), Radovi Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (1999), Glasilo DZNM (2000), Insight (Northampton 2000), Journal of Mine Action (Harrisonburg 2000), Ultragarsas (Kaunas 2000), Ultrasonics (Amsterdam 2000), Sigurnost (2002), Infrared Physics & Technology (Amsterdam 2003) te u zbornicima skupova. Suautorica je kataloga izložbe Otkriće rentgenskih zraka 1895–1995 (Zagreb 1995). Napisala udžbenik Ultrazvučna kontrola (Zagreb 2003) te s Anom Lypolt priručnik Penetrantska kontrola (Zagreb 2005). Nakon Domovinskoga rata posvetila se istraživanju primjene nerazornih ispitivanja i sustava osiguravanja kvalitete na otkrivanje mina i drugih ugroza prirodnoga, tehničkoga ili terorističkoga podrijetla. Osnovala je 1998. i vodila do 2009. međunarodnu radnu skupinu pri Europskoj federaciji za nerazorna ispitivanja. Predsjednica Hrvatskoga društva za kontrolu bez razaranja od 1989. i Europske federacije za nerazorna ispitivanja od 2009.

LIT.: Spomenica 1919–1969. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1970, 158, 167. — Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb 1989, 54, 63, 205–206, 258, 290. — Tehnički fakulteti 1919.–1994. Zagreb 1994, 313, 319, 339. — Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919. – 1999. Zagreb 1999, 199, 224.
 
Dragutin Taboršak (2013)