Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KURIĆ, Nedžad, baletan i koreograf (Sarajevo, 25. IX. 1929 — Rijeka, 15. IV. 1994). U Sarajevu učio balet u F. Horvata u Narodnom kazalištu, gdje je 1952–55. bio član baletnoga ansambla. Potom angažiran u Baletu Narodnoga kazališta »Ivan Zajc« u Rijeci, a od 1956. do umirovljenja 1974. bio solist, koreograf, pedagog i 1967–72. voditelj Baleta HNK u Osijeku. Nakon umirovljenja u Rijeci je povremeno koreografirao u Kazalištu lutaka »Domino«. U osječkom je kazalištu od 1959, surađujući pretežno s redateljima Nadom Murat i D. Savinom, koreografirao baletne prizore u operetama Paganini, Zemlja smiješka i Vesela udovica (F. Lehár), Šišmiš (J. Strauss ml.), Planinska ruža (R. Gobec), Moja sestra i ja i Dražesno dijete (R. Benatzky), Mala Floramye (I. Tijardović), Barun Trenk (S. Albini), Ruleta srca (I. Hofstetter), glazbenim komedijama Ljubav na talijanski način (R. Rascel) i Čovjek iz Manche (D. Wasserman i M. Leigh), operama Krabuljni ples, Traviata i Rigoletto (G. Verdi), Don Juan (W. A. Mozart), Hoffmannove priče (J. Offenbach), Pikova dama (P. I. Čajkovski), Mjesečarka (V. Bellini), Penelopa (R. Liebermann) i, s Argene Savin, Tena (Savin, praizvedba 1967) te u komornim operama Romanca (J. Stojanović) i Močvara (B. Bjelinski) praizvedenima 1972.

LIT.: Repertoar hrvatskih kazališta, 1–3. Zagreb 1990–2002. — Lj. Stanojević: Balet je bio njegov život. Vjesnik, 55(1994) 18. IV, str. 13. — Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907.–2007. Osijek 2007, 144–146, 151, 194.
 
Marijana Pintar (2013)