Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LEDIĆ, Gerhard, novinar i kolekcionar (Zagreb, 5. V. 1926 — Zagreb, 23. I. 2010). Sin filmskoga producenta, redatelja i pisca Franje. U Zagrebu polazio trgovačku školu. Od 1947. novinar u Vjesniku i Narodnom sportu, od 1955. u Vjesniku u srijedu, gdje je posebno zapažena njegova rubrika Lutajući reporter, koju je 1973. prenio u Večernji list te ondje radio do umirovljenja 1986. Kao animator, organizator izložba te često i mentor naivnim kiparima i slikarima pridonio je razvoju hrvatske naivne umjetnosti. Skupio je jednu od najvrjednijih i najpotpunijih zbirka djela s opsežnom dokumentacijom (I. Generalić, K. Hegedušić, I. Lacković Croata, B. Lovak, M. Mehkek, I. Rabuzin, M. Skurjeni, I. Večenaj), od kojih su mnoga antologijska. Dijelovi zbirke prikazani su na izložbama Svijet naivnih (Zagreb i Slovenj Gradec 1963; Kostanjevica na Krki 1968; Trebnje 1969), Seljačka buna 1573. u djelima naivnih umjetnika (Zagreb 1973) i Gnjevni lijepi svijet (Graz, Beč i Željezno 1975), koje je u suautorstvu popratio predgovorima u katalozima. Skupio je i iznimno bogatu zbirku raritetnih izdanja, poput djela A. Kanižlića (Bogoljubnost molitvena. Trnava 1766; Kamen pravi smutnje velike. Osijek 1780), V. Došena (Aždaja sedmoglava. Zagreb 1769), M. A. Relkovića (Satir iliti divji čovik. Osijek 1779) i L. Ilića Oriovčanina (Narodni slavonski običaji. Zagreb 1846), vrijednih rukopisa (pjesmarica Ane Katarine Zrinski), starih karata i atlasa te uporabnih predmeta; dio izložen na izložbama Sedamdeset djela XVIII. i XIX. stoljeća hrvatske književnosti u Slavoniji (Glogovica i Županja 1978), Pisana riječ iz privatnih zbirki (Zagreb 1986), Kajkaviana Croatica (Zagreb 1996) i Kajkavsko književno jezično blago Samobora (Samobor 1996). Autor je knjižice Štafete kreću… 1945–1955 (Zagreb 1955), bogato ilustriranih knjiga Slava i mučeništvo militis Croatici (Zagreb 1993), Putovanja Divicze Marie (Zagreb 1998) i Libar od Eve i Evinih kćeri (Zagreb 2001) te suautor monografije Ivan Lacković Croata (Zagreb 1975). Objavljivao članke o likovnim temama u Telegramu (1962), Republici (1963) i zborniku Sveti Ivan Zelina (Sveti Ivan Zelina 1995) te druge u Našim planinama (1949–52), Partizanu (Beograd 1952), Slozi (1961), Zagrebačkoj panorami (1962), Povijesti športa (1993), Kaju (1994), Meridijanima (2006) i u izdanjima Zbornik sjećanja Vjesnik 1940–1990 (Zagreb 1990), Marko Polo i istočni Jadran u 13. stoljeću (Zagreb 1996), Znanstveni skup Frano Petrić 1597–1997 (Zagreb 1999) i Ratko Zvrko – pjesnik, novinar i boksač (Zagreb 2007). Na RTV Zagreb (od 1990. HRT) bio suvoditelj emisije Smjerom putokaza 1965–67, autor rubrika u emisijama Poljoprivreda 1967–68. i Šarena nedjelja 1990–91. te redatelj serijala Terra incognita 1992. O njem je snimljen portret u TV seriji Srdačno vaši (1990, I. Hetrich).

LIT.: P. Volk (V. P.): Naivni svijet slikara i – novinara. Telegram, 3(1962) 136, str. 4. — O. Šojat: Pregled starije hrvatskokajkavske književnosti. Kaj, 8(1975) 9/10, str. 54. — Zbornik radova o Vidu Došenu i Blažu Tadijanoviću. Osijek 1981, 165–169. — R. Vnuk: Lutajući se skrasio. Vjesnik, 46(1986) 15. II, Pr., str. 14–15. — P. D.: Knjiga Gerharda Ledića. Ibid., 55(1994) 3. X, str. 12. — Kajkavsko književno jezično blago Samobora (katalog izložbe). Samobor 1996, 19–20. — R. Bogišić: Katarina Frankopan-Zrinski. Forum, 37(1998) 7/8, str. 721–722. — V. Crnković: Hrvatski muzej naivne umjetnosti. Zagreb 2000. — J. Depolo: Studije i eseji, kritike i zapisi, polemike. Zagreb 2001. — J. Kolarić: Deset godina djelovanja obnovljene družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja« (1990.–2001.). Zagreb 2001, 216. — B. Novak: Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću. Zagreb 2005. — Gerhard Ledić (1926.–2010.), Zmaj Lutajući. Zmajske vijesti, 2010, 1, str. 33–35. — D. Derk: I pjesme Katarine Zrinski među malo poznatim blagom Gerharda Ledića. Večernji list, 50(2010) 13. II, Pr., str. 24–25.
 
Martina Kokolari (2013)