Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

KUZMIĆ, Martin, klasični filolog i prevoditelj (Hrvatsko Selo kraj Topuskoga, 1. XI. 1868 — Zagreb, 24. III. 1945). U Zagrebu završio gimnaziju 1890. te studij klasične filologije na Mudroslovnom fakultetu 1894. Predavao u gimnazijama u Karlovcu i od 1902. do umirovljenja 1926. u Zagrebu. Autor je prvoga cjelovitoga prijevoda Platonove Države (Zagreb 1942, 6 izd. do 2009); s grčkoga preveo i Ksenofontove Spomene Sokratove i Knjigu o gospodarstvu (Izabrani spisi, 2. Zagreb 1899) te Aristotelovu Poetiku (Zagreb 1902; 1912, s komentarom), s latinskoga Petronijeve Satire (Zagreb 1932) s opširnim komentarom i prikazom kulturnih prilika u doba nastanka djela te s engleskoga Tehnokratiju W. W. Parrisha (Beograd 1937). U prijevodima i polemikama izrazit jezični purist, zauzimao se za stvaranje i uvođenje hrvatskih inačica čak i ustaljenih europeizama te termina grčkoga i latinskoga podrijetla. Priredio školska izdanja izvornih djela Sofokla (Ajas, 1902; Edip kralj, 1903; Antigona, 1907), Platona (Obrana Sokratova i Kriton. Karlovac 1903; Lahet, 1908; Fedon, 1912), Vergilija (izbor, 1907), Gaja Salustija Krispa (Rat s Jugurtom, 1907), Cicerona (Prvi govor protiv Katiline, 1907; Četvrti govor protiv Katiline i Govor za pjesnika Arhiju, 1908; Govor za Tita Anija Milona, 1909) i Tacita (Agrikola, 1908; Razgovor o govorništvu, 1908); sve tiskano u Zagrebu. Osvrte, prijevode, filološka tumačenja, radove iz etimologije, onomastike, genealogije, kulturne povijesti i estetike objavljivao u periodicima Nastavni vjesnik (1898–1901, 1903–05, 1907, 1910–16, 1918–19, 1924–27, 1929–32; suurednik 1926), Vienac (1900), Izvještaj Kr. gornjogradske velike gimnazije (1910–12), Omladina (1924–26), Mladost (1925), Jutarnji list (1931), Novosti (1934), Narodne novine (1935–36), Hrvatski dnevnik (1938) i Jadranska straža (1939). Njegov se rukopis Slovnica i rječnik stručnih izraza uzetih iz grčkog jezika čuva u NSK (R 4030).

LIT.: (Osvrti na školska izdanja): J. Benaković, Nastavni vjesnik, 16(1908) 5, str. 368–372. — K. Pavletić, Ibid., 2, str. 125–131. — Đ. Körbler, Ibid., 30(1922) 9/10, str. 517–519. — (Osvrti na prijevod Satira): J. Horvat (jh), Jutarnji list, 21(1932) 8. IX, str. 5–6. — V. Kralj, Novosti, 26(1932) 25. VIII, str. 9. — K. Šegvić, Obzor, 73(1932) 30. IX, str. 2. — H. Petris: »Arbiter elegantiarum« u hrvatskom ruhu (razgovor). 15 dana, 2(1932) 16, str. 255–256. — S. Ivšić: »Opaske svakovrsne« o »hrvatskom jeziku«. Hrvatski dnevnik, 3(1938) 6. III, str. 19. — V. Kralj: Martin Kuzmić. Obzor, 78(1938) 31. X, str. 1. — (Osvrti na prijevod Države): Z. Gašparović (G-ić), Gospodarstvo, 3(1943) 152, str. 6–7. — T. Smerdel, Hrvatski narod, 5(1943) 14. IV, str 2. — P. Šegedin, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 29(2003) 1/2, str. 393–395, 407, 411. — N. Majnarić: Klassische Philologie in Kroatien von 1853 bis heute. Das Altertum (Berlin), 12(1966) 1, str. 60. — M. Beker: Uvod u komparativnu književnost. Zagreb 1995.
 
Klara Pranjko (2013)