Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Hrvatski biografski leksikon
[ PROJEKT ][ ABECEDARIJ ][ TRAŽILICA ][ KONTAKT ]

LEUSTEK, Albin, šumarski inženjer (Koprivnica, 9. XII. 1890 — Zagreb, 27. XII. 1947). U Zagrebu završio gimnaziju 1909. i studij na Šumarskoj akademiji 1913. Bio vježbenik u Šumarskom nadzorništvu u Valpovu do 1914. te pristav na vlastelinstvu Valpovo od 1916. Nakon položenoga ispita za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva 1918. postavljen je za kotarskoga šumara u Dugom Selu. Glavni je šumar zagrebačke Gradske šumarije na Medvednici 1919–41. Surađivao u Lovačko-ribarskom vjesniku (1914), Šumarskom listu (1919–20) i Gradskom namješteniku (1939). Zaslužan je za proglašenje 1300 hektara šume središnjega dijela Medvednice zaštitnom park-šumom 1932. Na njegovu je inicijativu otkupom šumskih posjeda grad povećao površinu gradskih šuma s 463 hektara (1919) na 1640 hektara (1936), a on je u njima organizirao gospodarenje zadržavši oplodnu sječu i ophodnju od 100 godina, uz čuvanje zaštitne, estetske i rekreativne funkcije. Posebnu je pozornost posvećivao izgradnji prometnica za potrebe šumarije i planinarskih staza, od kojih je najpoznatija Leustekova staza od Gračana do Sljemenske lugarnice (5,7 km).

LIT.: (bs): Naglo iščezavanje šuma u gorskom pojasu grada i njegove posljedice. Jutarnji list, 19(1930) 16. VIII, str. 6–7. — A. Premužić: Albin Leustek. Naše planine, 15(1963) 5/6, str. 134–136. — D. Majer: Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba. Šumarski list, 104(1980) 7/8, str. 316, 320. — M. Skoko: Život i djelo Albina Leusteka. Ibid., 131(2007) 5/6, str. 291–299.
 
Redakcija (2013)